13 datasets

 • Rapporten over de cultuur van Nijmegen

  Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Cultuur en Cultureel Erfgoed gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.…
 • Rapporten over sport van Nijmegen

  Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Sport gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.…
 • Archeologische beleidskaart (ABAK)

  Toont de archeologische waarde op een schaal van 1 (lage waarde) tot 4 (hoge waarde). Voor deze waardes kunnen verschillende eisen gelden.

  Deze dataset wordt zowel in OGC:WFS- als OGC:WMS-service aangeboden.
  Daarnaast is het mogelijk om de data dire…
 • Beeldbank

  Het Regionaal Archief Nijmegen beheert een brede collectie van beelddocumenten waaronder foto's, negatieven, kaarten, plattegronden, audiocassettes en videobanden. Het gros van dit materiaal is beschreven en doorzoekbaar gemaakt in de Digitale Studie…
 • Schepenprotocollen

  De schepenprotocollen-dataset bevat bijna 35.000 records van akten met daaraan gekoppeld meer dan 200.000 persoonsvermeldingen. Het gaat om akten uit de periode 1511-1810: transporten (overdrachten), pandveiligheden (hypotheken), recognitiën (erkenni…
 • Notariële akten

  Het Regionaal Archief Nijmegen beschikt over zo'n 200 meter aan notariële archieven. Al enkele jaren wordt door een groep vrijwilligers gewerkt aan het indexeren hiervan.

  De dataset bevat (d.d. 16-1-2019) meer dan 150.000 records met daaraan gekopp…
 • Kranten

  Het Regionaal Archief Nijmegen beschikt over een grote collectie Nijmeegse kranten. Van een groot deel hiervan zijn de scans en metadata beschikbaar gemaakt als open data: De Gelderlander (periode 1856-1945) en de Provinciale Geldersche en Nijmeegsch…
 • Inschrijvingsregisters Vierdaagse

  De dataset met de inschrijvingsregisters van de Vierdaagse bevat meer dan 3.500 records en scans, met daaraan gekoppeld meer dan 45.000 persoonsvermeldingen. Het gaat specifiek over de inschrijvingsregisters over de periode 1921-1939. In de registers…
 • Evenementlocaties in Nijmegen

  Overzicht van evenementen binnen de gemeente, met in ieder geval: type evenement, datum & tijd, vergunning, omschrijving, aanvrager, locatie, en verwacht aantal bezoekers.…
 • Doop-, trouw- en begraafboeken

  Een van oudsher veel aangevraagd en geraadpleegd onderdeel van de collectie zijn de doop-, trouw- en begraafboeken, ook wel bekend als de DTB-boeken. Deze bronnen staan verder bekend als de retroacta van de burgerlijke stand, omdat het registers betr…

Direct contact

Telefoonnummer: 14 024.Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17:00 uur
Bellen vanuit het buitenland: 0031 24 329 90 00
Adres Stadswinkel: Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen