https://opendata.nijmegen.nl/dataset/rapportenzoeker-sport

Rapporten over sport

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Sport gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Webservices (1)

Distributie Opties
Stadsmonitor: sport

Stand van zaken en ontwikkelingen op het vlak van sport

HTML http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Downloadbare bestanden (5)

Distributie Opties
Peiling beweegroutes

Een peiling onder het burgerpanel omtrent beweegroutes.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Rapportage overdekte zwembaden

Er is geen omschrijving van dit rapport beschikbaar.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Tussenmeting Sportverenigingsmonitor

Er is geen omschrijving van dit rapport beschikbaar.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Sportverenigingsmonitor 2020

Een onderzoek naar de stand van zaken bij Nijmeegse sportverenigingen

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Onderzoek onder sportverenigingen/-aanbieders

Een najaar 2022 gehouden onderzoek om na te gaan hoe de sportverenigingen ervoor staan. Voor deze meting zijn voor het eerst ook andere sportaanbieders benaderd.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Cultuur en recreatie
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen
E-mail
Onderzoek.Statistiek@nijmegen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Onderzoek & Statistiek
Team Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen Onderzoek.Statistiek@nijmegen.nl
Uitgever
Nijmegen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nijmegen_(gemeente)
Broncatalogus
Gemeente Nijmegen https://opendata.nijmegen.nl

Direct contact

Telefoonnummer: 14 024.Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17:00 uur
Bellen vanuit het buitenland: 0031 24 329 90 00
Adres Stadswinkel: Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen