Over dit portaal

Gebruiksvoorwaarden

Iedereen – particulier en bedrijf – mag de als zodanig aangemerkte open data van de gemeente Nijmegen, zoals geplaatst op dit portaal hergebruiken in eigen toepassingen.

De gemeente Nijmegen stelt de inhoud van de datasets met de grootst mogelijke zorg samen. Dit is echter geen garantie dat deze datasets volledig, accuraat en juist zijn. De gemeente Nijmegen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van deze datasets, waaronder ook – maar niet alleen – handelingen van een gebruiker van de datasets die op welke manier dan ook zijn ingegeven door de hier geplaatste informatie.

Open data en privacy

De gemeente Nijmegen gaat uiteraard zorgvuldig om met de gegevens van haar inwoners en houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Bij open data gaat het alleen om informatie die openbaar gemaakt mag worden, dus geen persoonlijke, vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige gegevens. Dus géén gegevens over personen. Informatie die schade kan veroorzaken of de veiligheid in gevaar kan brengen wordt ook niet via open data verspreid.

Datakwaliteit

Is goed, goed genoeg? Een vaak terugkerende vraag rondom het beschikbaar stellen van data in relatie tot de datakwaliteit. “Wanneer is het verantwoord om data beschikbaar te stellen?”. Moet deze dan 100% juist zijn voor alle aspecten? In dat geval is de volgende definitie nuttig: "Datakwaliteit is de mate waarin data geschikt is voor het doel waarvoor ze gebruikt wordt". Dat betekent dus dat niet in alle gevallen de 100% eis nodig is. Wel dat we bewust moeten zijn van het voorziene gebruik van de data. Indien de datakwaliteit onvolledig of onjuist is, neem dan contact op met de gemeente Nijmegen.