148 datasets

 • Rapporten over het wonen en de stedelijke ontwikkeling van Nijmegen

  Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Wonen en Stedelijke ontwikkeling gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.…
 • Meldingen Openbare Ruimte - Nijmegen

  Alle, behandelde, meldingen over de openbare ruimte van de gemeente Nijmegen.

  Meldingen over de openbare ruimte komen binnen via de:
  - Meld & Herstel smartphone app
  - Online webformulieren
  - Algemene contactmogelijkheden van de gemeente

  Download de…
 • Archieftoegangen

  De Nijmeegse archieftoegangen zijn beschikbaar als open data. Het gaat om meer dan 1200 archieftoegangen met daaraan gekoppeld meer dan 300.000 beschrijvingen van archiefstukken. In een archieftoegang worden de beschrijvingen van archiefstukken opges…
 • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

  De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die…
 • Basisregistraties van de gemeente Nijmegen

  Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Dit kan gaan om uitrukkende hulpdiensten, het eff…
 • Bevolkingsregisters

  Een van oudsher veel aangevraagd en geraadpleegd onderdeel van de collectie van het Regionaal Archief Nijmegen zijn de bevolkingsregisters. Deze registers werden vanaf ongeveer 1820 (en consequent vanaf 1850) bijgehouden tot 1920. Elke tien jaar werd…
 • Bibliotheekcatalogus

  Het Regionaal Archief Nijmegen beheert een omvangrijke collectie aan historische literatuur over Nijmegen en omgeving, hoofdzakelijk bestaande uit boeken, brochures, kranten, tijdschriften, jaarverslagen en oude drukken. De publicaties gaan over Nijm…
 • Doop-, trouw- en begraafboeken

  Een van oudsher veel aangevraagd en geraadpleegd onderdeel van de collectie zijn de doop-, trouw- en begraafboeken, ook wel bekend als de DTB-boeken. Deze bronnen staan verder bekend als de retroacta van de burgerlijke stand, omdat het registers betr…
 • Evenementlocaties in Nijmegen

  Overzicht van evenementen binnen de gemeente, met in ieder geval: type evenement, datum & tijd, vergunning, omschrijving, aanvrager, locatie, en verwacht aantal bezoekers.…
 • Fietsenstallingen

  Voor een aantal fietsenstallingen binnen de gemeente Nijmegen wordt realtime bijgehouden wat de bezetting is van de fietsenstalling.

  Uit deze dataset is onder andere de volgende informatie te halen per fietsenstalling:
  - naam
  - totale capaciteit
  - h…

Direct contact

Telefoonnummer: 14 024.Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17:00 uur
Bellen vanuit het buitenland: 0031 24 329 90 00
Adres Stadswinkel: Mariƫnburg 30, 6511 PS Nijmegen