https://opendata.nijmegen.nl/dataset/rapportenzoeker-welzijn--wijkontwikkeling-en-zorg

Rapporten over het welzijn, de wijkontwikkeling en de zorg van Nijmegen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Distributies (19)

Distributie Opties
Evaluatie gezondheidsmakelaars in Nijmegen

In opdracht van gemeente Nijmegen

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp (incl. regio)

Experimenteren met bijstand

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp

effectmeting programma Verleden Verbeeld

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Stads- en Wijkmonitor 2016, Sociale omgeving en Participatie

Rapportage uit de Stads- en Wijkmonitor thema sociale omgeving en participatie. Versie februari 2016.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Stads- en Wijkmonitor 2016, Zorg en Welzijn

Rapportage uit de Stads- en Wijkmonitor thema zorg en welzijn. Versie februari 2016.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

0-meting Kop Tolhuis (doorloop 2014)

De buurt ‘de kop van Tolhuis’ kent binnen Nijmegen al geruime tijd leefbaarheid- en veiligheidsproblemen. Het gebied is een nieuwe fase van reguliere wijkaanpak ingegaan. De partners die betrokken zijn bij de uitvoering van het “Wijkaanpakprogramma Tolhuis-Teersdijk 2013-2014” willen zicht krijgen op het huidige leefklimaat en op enkele specifieke thema’s.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Ervaringen rond burgerparticipatie

Actieve Nijmegenaren over succesfactoren en belemmeringen, maart 2015

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Gebruik en de samenloop van regelingen binnen het sociaal domein 2014

Het gebruik van voorzieningen in het sociaal domein is sterk gestapeld: een klein aandeel van de huishoudens (5%) bepaalt meer dan 40% van alle klantrelaties. Het betreft in sterke mate eenoudergezinnen en niet-westerse huishoudens.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Meningspeiling actief burgerschap

Meting onder het stadspanel, voorjaar 2013

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Rapportage Jeugd 2020

Er is geen omschrijving van dit rapport beschikbaar.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Publieke ondernemingen

Er is geen omschrijving van dit rapport beschikbaar.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Actief burgerschap

Er is geen omschrijving van dit rapport beschikbaar.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Thermometer Kolpingbuurt 2015

Er is geen omschrijving van dit rapport beschikbaar.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Sociale stabiliteit

Sociale Stabiliteit; verkenning en achtergronden

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Horeca in woongebieden

Er is geen omschrijving van dit rapport beschikbaar.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Thermometer Hatert 2.0

Er is geen omschrijving van dit rapport beschikbaar.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Neerbosch-Oost en sociale stabiliteit

Er is geen omschrijving van dit rapport beschikbaar.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Evaluatie aanpak Muntenbuurt

Er is geen omschrijving van dit rapport beschikbaar.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Themarapportage jeugd-ggz

Er is geen omschrijving van dit rapport beschikbaar.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kenmerken

Klassificaties
Geen
Thema
Bestuur

Contactgegevens

Naam
Bureau Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen
E-mail
Onderzoek.Statistiek@nijmegen.nl

Eigenaarschap

Dataeigenaar
Onderzoek & Statistiek
Bureau Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen Onderzoek.Statistiek@nijmegen.nl
Uitgever
Nijmegen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nijmegen_(gemeente)
Broncatalogus
Gemeente Nijmegen https://open-data.nijmegen.nl/

Direct contact

Telefoonnummer: 14 024.Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17:00 uur
Bellen vanuit het buitenland: 0031 24 329 90 00
Adres Stadswinkel: Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen