https://opendata.nijmegen.nl/dataset/rapportenzoeker-welzijn--wijkontwikkeling-en-zorg

Rapporten over het welzijn, de wijkontwikkeling en de zorg

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Webservices (3)

Distributie Opties
Wijkmonitor 2022

Leefbaarheid en veiligheid op wijkniveau in beeld gebracht

ArcGIS Map Preview http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Stadsmonitor: wijkontwikkeling

De grote lijnen van wijkontwikkelingen in Nijmegen geschetst

HTML http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Stadsmonitor: welzijn en zorg

Stand van zaken en ontwikkelingen op het vlak van welzijn en zorg (gezondheid en leefstijl, participatie, Wmo, jeugdzorg)

HTML http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Downloadbare bestanden (22)

Distributie Opties
Evaluatie gezondheidsmakelaars in Nijmegen

In opdracht van gemeente Nijmegen

ArcGIS Map Preview http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

0-meting Kop Tolhuis (doorloop 2014)

De buurt ‘de kop van Tolhuis’ kent binnen Nijmegen al geruime tijd leefbaarheid- en veiligheidsproblemen. Het gebied is een nieuwe fase van reguliere wijkaanpak ingegaan. De partners die betrokken zijn bij de uitvoering van het “Wijkaanpakprogramma Tolhuis-Teersdijk 2013-2014” willen zicht krijgen op het huidige leefklimaat en op enkele specifieke thema’s.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Ervaringen rond burgerparticipatie

Actieve Nijmegenaren over succesfactoren en belemmeringen, maart 2015

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Gebruik en de samenloop van regelingen binnen het sociaal domein 2014

Het gebruik van voorzieningen in het sociaal domein is sterk gestapeld: een klein aandeel van de huishoudens (5%) bepaalt meer dan 40% van alle klantrelaties. Het betreft in sterke mate eenoudergezinnen en niet-westerse huishoudens.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Meningspeiling actief burgerschap

Meting onder het stadspanel, voorjaar 2013

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Rapportage Jeugd 2020

Hoe gaat het met de Nijmeegse jeugd?

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Publieke ondernemingen

Aandachtspunten en aanbevelingen voor het bepalen van de gemeentelijke opstelling ten opzichte van publieke ondernemingen.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Actief burgerschap

Cijfers over de vrijwillige inzet van bewoners voor de samenleving (inzet voor organisaties, de buurt en andere personen).

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Thermometer Kolpingbuurt 2015

Een stand van zaken in de Kolpingbuurt ten behoeve van de evaluatie van wijkaanpakplannen.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Sociale stabiliteit

Sociale Stabiliteit; verkenning en achtergronden

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Horeca in woongebieden

Wat is er kwantitatief en kwalitatief te zien rond horeca in wijken?

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Thermometer Hatert 2.0

Een beeld van de stand van zaken in Hatert ten behoeve van de evaluatie van het wijkactieplan Hatert.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Neerbosch-Oost en sociale stabiliteit

Een verkenning met betrekking tot de sociale stabiliteit in Neerbosch-Oost.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Themarapportage jeugd-ggz

Een evaluatie van de ontwikkelingen binnen de jeugd-ggz binnen de regio Rijk van Nijmegen.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Stadsmonitor: wijkontwikkeling

De grote lijnen van wijkontwikkelingen in Nijmegen geschetst

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Biezen; een wijk die groeit. Sociale samenhang, voorzieningen en bewonersparticipatie

Een beeld van sociale samenhang, voorzieningen en bewonersparticipatie in Biezen

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Evaluatie integrale gebiedsaanpak Muntenbuurt

Informatie ten behoeve van gebiedsaanpak in de Muntenbuurt

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Thermometer Zwanenveld. T.b.v. Aanpak Zwanenveld Leefbaar

Projectevaluatie ten behoeve van leefbaarheidsaanpak Zwanenveld

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Cliëntervaringsonderzoeken Jeugdhulp over 2020

Er is geen omschrijving van dit rapport beschikbaar

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Cliëntervaringsonderzoeken Wmo over 2020

Er is geen omschrijving van dit rapport beschikbaar

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Nulmeting wijkgericht werken

In september 2021 is de gemeente begonnen met de opbouw van een nieuwe manier van wijkgericht werken. Via metingen bij het stadspanel zal gevolgd worden wat dat voor bewoners betekent. In maart 2022 is een nulmeting gehouden.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Evaluatie pilots dagbesteding

In dit rapport wordt de eindevaluatie van de pilot indicatievrije ontwikkelingsgerichte dagbesteding gedeeld. Tijdens deze pilot kunnen inwoners gebruik maken van deze dagbestedingsvorm door hier zelf naar binnen te lopen, zonder eerst een beschikking te moeten krijgen via de Buurtteams.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Bestuur
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen
E-mail
Onderzoek.Statistiek@nijmegen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Onderzoek & Statistiek
Team Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen Onderzoek.Statistiek@nijmegen.nl
Uitgever
Nijmegen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nijmegen_(gemeente)
Broncatalogus
Gemeente Nijmegen https://opendata.nijmegen.nl

Direct contact

Telefoonnummer: 14 024.Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17:00 uur
Bellen vanuit het buitenland: 0031 24 329 90 00
Adres Stadswinkel: Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen