Rapporten over het welzijn, de wijkontwikkeling en de zorg van Nijmegen

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Data

Bron Bronnaam Uitgiftedatum
pdf  Ervaringen rond burgerparticipatie 09-04-2020
pdf  Meningspeiling actief burgerschap 09-04-2020
pdf  Nijmegenaren en maatschappelijke inzet 09-04-2020
pdf  verkiezing Nijmegenaar van het jaar 09-04-2020
pdf  18-minners (z)onder dag 09-04-2020
pdf  Actualisering scenario Wmo 09-04-2020
pdf  Analyse gebruik individuele WMO voorzieningen 09-04-2020
pdf  Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp 09-04-2020
pdf  Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp (incl. regio) 09-04-2020
pdf  Crisisopvang 09-04-2020
pdf  De kleur van de gezondheidszorg 09-04-2020
pdf  De wijkteams in Nijmegen 09-04-2020
pdf  De Wvg in Nijmegen 09-04-2020
pdf  Doelgroepen Stedelijk Kompas 09-04-2020
pdf  Een inventarisatie van voorzieningen die deel uitmaken van de sociale infrastructuur 09-04-2020
pdf  Evaluatie MFC 09-04-2020
pdf  Evaluatie vervoerskostenverstrekkingen 09-04-2020
pdf  Gebruik en de samenloop van regelingen binnen het sociaal domein 2014 09-04-2020
pdf  Gezondheidsprofiel Nijmegen 2007 09-04-2020
pdf  Het wijkteam in Wolfskuil 09-04-2020
pdf  Huisvesting kwetsbare groepen 09-04-2020
pdf  Hulpverlening straatprostituees; De Cirkel 09-04-2020
pdf  Mensen met een functiebeperking 09-04-2020
pdf  Ondersteuning keten jeugd- en straatprostitutie 09-04-2020
pdf  Onderzoek aantal verslaafden 09-04-2020
pdf  Ontwikkeling gebruik individulele WMO-voorzieningen 09-04-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage gezondheid en zorg 09-04-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage gezondheid en zorg 09-04-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage gezondheid en zorg 09-04-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Zorg en Welzijn 09-04-2020
pdf  Volwassenenmonitor 2008 09-04-2020
pdf  WMO-huishoudelijke hulp in natura 09-04-2020
pdf  Buurtbemiddeling Meijhorst 09-04-2020
pdf  De wijkteams in Nijmegen 09-04-2020
pdf  Evaluatie convenant maisonnettes Meijhorst 09-04-2020
pdf  Evaluatie sociale herovering 09-04-2020
pdf  Het wijkteam in Wolfskuil 09-04-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage sociale omgeving 09-04-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage sociale omgeving 09-04-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage sociale omgeving 09-04-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Sociale omgeving en Participatie 09-04-2020
pdf  Wijkwensen 2006 09-04-2020
pdf  Woon- en leefklimaat Meijhorst 2010 09-04-2020
pdf  0-meting Kop Tolhuis (doorloop 2014) 09-04-2020

Kenmerken

Type Waarde
Aanmaakdatum 03-04-2019
Wijzigingsdatum 10-07-2019
Taal
Nederlands
Licentie CC-0
Dekking in tijd Onbekend
Wijzigingsfrequentie Onbekend
Eigenaar
Onderhouder
Catalogus
Onderzoek & Statistiek