Rapporten over het welzijn, de wijkontwikkeling en de zorg van Nijmegen

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Data

Bron Bronnaam Uitgiftedatum
pdf  Ervaringen rond burgerparticipatie 14-10-2019
pdf  Meningspeiling actief burgerschap 14-10-2019
pdf  Nijmegenaren en maatschappelijke inzet 14-10-2019
pdf  verkiezing Nijmegenaar van het jaar 14-10-2019
pdf  18-minners (z)onder dag 14-10-2019
pdf  Actualisering scenario Wmo 14-10-2019
pdf  Analyse gebruik individuele WMO voorzieningen 14-10-2019
pdf  Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp 14-10-2019
pdf  Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp (incl. regio) 14-10-2019
pdf  Crisisopvang 14-10-2019
pdf  De kleur van de gezondheidszorg 14-10-2019
pdf  De wijkteams in Nijmegen 14-10-2019
pdf  De Wvg in Nijmegen 14-10-2019
pdf  Doelgroepen Stedelijk Kompas 14-10-2019
pdf  Een inventarisatie van voorzieningen die deel uitmaken van de sociale infrastructuur 14-10-2019
pdf  Evaluatie MFC 14-10-2019
pdf  Evaluatie vervoerskostenverstrekkingen 14-10-2019
pdf  Gebruik en de samenloop van regelingen binnen het sociaal domein 2014 14-10-2019
pdf  Gezondheidsprofiel Nijmegen 2007 14-10-2019
pdf  Het wijkteam in Wolfskuil 14-10-2019
pdf  Huisvesting kwetsbare groepen 14-10-2019
pdf  Hulpverlening straatprostituees; De Cirkel 14-10-2019
pdf  Mensen met een functiebeperking 14-10-2019
pdf  Ondersteuning keten jeugd- en straatprostitutie 14-10-2019
pdf  Onderzoek aantal verslaafden 14-10-2019
pdf  Ontwikkeling gebruik individulele WMO-voorzieningen 14-10-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage gezondheid en zorg 14-10-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage gezondheid en zorg 14-10-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage gezondheid en zorg 14-10-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Zorg en Welzijn 14-10-2019
pdf  Volwassenenmonitor 2008 14-10-2019
pdf  WMO-huishoudelijke hulp in natura 14-10-2019
pdf  Buurtbemiddeling Meijhorst 14-10-2019
pdf  De wijkteams in Nijmegen 14-10-2019
pdf  Evaluatie convenant maisonnettes Meijhorst 14-10-2019
pdf  Evaluatie sociale herovering 14-10-2019
pdf  Het wijkteam in Wolfskuil 14-10-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage sociale omgeving 14-10-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage sociale omgeving 14-10-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage sociale omgeving 14-10-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Sociale omgeving en Participatie 14-10-2019
pdf  Wijkwensen 2006 14-10-2019
pdf  Woon- en leefklimaat Meijhorst 2010 14-10-2019
pdf  0-meting Kop Tolhuis (doorloop 2014) 14-10-2019

Kenmerken

Type Waarde
Aanmaakdatum 03-04-2019
Wijzigingsdatum 10-07-2019
Taal
Nederlands
Licentie CC-0
Dekking in tijd Onbekend
Wijzigingsfrequentie Onbekend
Eigenaar
Onderhouder
Catalogus
Onderzoek & Statistiek