Rapporten over het welzijn, de wijkontwikkeling en de zorg van Nijmegen

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Data

Bron Bronnaam Uitgiftedatum
pdf  Ervaringen rond burgerparticipatie 26-02-2021
pdf  Meningspeiling actief burgerschap 26-02-2021
pdf  Nijmegenaren en maatschappelijke inzet 26-02-2021
pdf  verkiezing Nijmegenaar van het jaar 26-02-2021
pdf  18-minners (z)onder dag 26-02-2021
pdf  Actualisering scenario Wmo 26-02-2021
pdf  Analyse gebruik individuele WMO voorzieningen 26-02-2021
pdf  Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp 26-02-2021
pdf  Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp (incl. regio) 26-02-2021
pdf  Crisisopvang 26-02-2021
pdf  De kleur van de gezondheidszorg 26-02-2021
pdf  De wijkteams in Nijmegen 26-02-2021
pdf  De Wvg in Nijmegen 26-02-2021
pdf  Doelgroepen Stedelijk Kompas 26-02-2021
pdf  Een inventarisatie van voorzieningen die deel uitmaken van de sociale infrastructuur 26-02-2021
pdf  Evaluatie MFC 26-02-2021
pdf  Evaluatie vervoerskostenverstrekkingen 26-02-2021
pdf  Gebruik en de samenloop van regelingen binnen het sociaal domein 2014 26-02-2021
pdf  Gezondheidsprofiel Nijmegen 2007 26-02-2021
pdf  Het wijkteam in Wolfskuil 26-02-2021
pdf  Huisvesting kwetsbare groepen 26-02-2021
pdf  Hulpverlening straatprostituees; De Cirkel 26-02-2021
pdf  Mensen met een functiebeperking 26-02-2021
pdf  Ondersteuning keten jeugd- en straatprostitutie 26-02-2021
pdf  Onderzoek aantal verslaafden 26-02-2021
pdf  Ontwikkeling gebruik individulele WMO-voorzieningen 26-02-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage gezondheid en zorg 26-02-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage gezondheid en zorg 26-02-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage gezondheid en zorg 26-02-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Zorg en Welzijn 26-02-2021
pdf  Volwassenenmonitor 2008 26-02-2021
pdf  WMO-huishoudelijke hulp in natura 26-02-2021
pdf  Buurtbemiddeling Meijhorst 26-02-2021
pdf  De wijkteams in Nijmegen 26-02-2021
pdf  Evaluatie convenant maisonnettes Meijhorst 26-02-2021
pdf  Evaluatie sociale herovering 26-02-2021
pdf  Het wijkteam in Wolfskuil 26-02-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage sociale omgeving 26-02-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage sociale omgeving 26-02-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage sociale omgeving 26-02-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Sociale omgeving en Participatie 26-02-2021
pdf  Wijkwensen 2006 26-02-2021
pdf  Woon- en leefklimaat Meijhorst 2010 26-02-2021
pdf  0-meting Kop Tolhuis (doorloop 2014) 26-02-2021

Kenmerken

Type Waarde
Aanmaakdatum 03-04-2019
Wijzigingsdatum 10-07-2019
Taal
Nederlands
Licentie CC-0
Dekking in tijd Onbekend
Wijzigingsfrequentie Onbekend
Eigenaar
Onderhouder
Catalogus
Onderzoek & Statistiek