https://opendata.nijmegen.nl/dataset/rapportenzoeker-welzijn--wijkontwikkeling-en-zorg

Rapporten over het welzijn, de wijkontwikkeling en de zorg van Nijmegen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Downloadbare bestanden (15)

Distributie Opties
Evaluatie gezondheidsmakelaars in Nijmegen

In opdracht van gemeente Nijmegen

ArcGIS Map Preview http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

0-meting Kop Tolhuis (doorloop 2014)

De buurt ‘de kop van Tolhuis’ kent binnen Nijmegen al geruime tijd leefbaarheid- en veiligheidsproblemen. Het gebied is een nieuwe fase van reguliere wijkaanpak ingegaan. De partners die betrokken zijn bij de uitvoering van het “Wijkaanpakprogramma Tolhuis-Teersdijk 2013-2014” willen zicht krijgen op het huidige leefklimaat en op enkele specifieke thema’s.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Ervaringen rond burgerparticipatie

Actieve Nijmegenaren over succesfactoren en belemmeringen, maart 2015

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Gebruik en de samenloop van regelingen binnen het sociaal domein 2014

Het gebruik van voorzieningen in het sociaal domein is sterk gestapeld: een klein aandeel van de huishoudens (5%) bepaalt meer dan 40% van alle klantrelaties. Het betreft in sterke mate eenoudergezinnen en niet-westerse huishoudens.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Meningspeiling actief burgerschap

Meting onder het stadspanel, voorjaar 2013

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Rapportage Jeugd 2020

Hoe gaat het met de Nijmeegse jeugd?

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Publieke ondernemingen

Aandachtspunten en aanbevelingen voor het bepalen van de gemeentelijke opstelling ten opzichte van publieke ondernemingen.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Actief burgerschap

Cijfers over de vrijwillige inzet van bewoners voor de samenleving (inzet voor organisaties, de buurt en andere personen).

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Thermometer Kolpingbuurt 2015

Een stand van zaken in de Kolpingbuurt ten behoeve van de evaluatie van wijkaanpakplannen.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Sociale stabiliteit

Sociale Stabiliteit; verkenning en achtergronden

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Horeca in woongebieden

Wat is er kwantitatief en kwalitatief te zien rond horeca in wijken?

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Thermometer Hatert 2.0

Een beeld van de stand van zaken in Hatert ten behoeve van de evaluatie van het wijkactieplan Hatert.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Neerbosch-Oost en sociale stabiliteit

Een verkenning met betrekking tot de sociale stabiliteit in Neerbosch-Oost.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Evaluatie aanpak Muntenbuurt

Een beeld van ontwikkelingen in de Muntenbuurt ten behoeve van de evaluatie van de integrale buurtaanpak.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Themarapportage jeugd-ggz

Een evaluatie van de ontwikkelingen binnen de jeugd-ggz binnen de regio Rijk van Nijmegen.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kenmerken

Klassificaties
Geen
Thema
Bestuur

Contactgegevens

Naam
Bureau Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen
E-mail
Onderzoek.Statistiek@nijmegen.nl

Eigenaarschap

Dataeigenaar
Onderzoek & Statistiek
Bureau Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen Onderzoek.Statistiek@nijmegen.nl
Uitgever
Nijmegen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nijmegen_(gemeente)
Broncatalogus
Gemeente Nijmegen https://open-data.nijmegen.nl/

Direct contact

Telefoonnummer: 14 024.Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17:00 uur
Bellen vanuit het buitenland: 0031 24 329 90 00
Adres Stadswinkel: Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen