https://opendata.nijmegen.nl/dataset/rapportenzoeker-openbare-ruimte

Rapporten over de duurzaamheid en openbare ruimte

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Openbare ruimte gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Webservices (2)

Distributie Opties
Stadsmonitor: duurzaamheid

Stand van zaken en ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid (afval en grondstoffen, energieverbruik, hernieuwbare energie opwekken, klimaat en leefomgeving, leefmilieu)

HTML http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Stadsmonitor: openbare ruimte

Stand van zaken en ontwikkelingen op het vlak van de openbare ruimte (in de stad, buurt, het stadscentrum en de bedrijfsomgeving)

HTML http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Downloadbare bestanden (26)

Distributie Opties
Klimaatadaptatie en Steenbreek

Peiling onder het Nijmeegse stadspanel over klimaatadaptatie en Operatie Steenbreek

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

One Year Report Green Capital Magazine

Een magazine over Nijmegen als Green Capital in 2018

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

One Year Report Green Capital Technical

Een technisch rapport over Nijmegen als Green Capital in 2018

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Stadspanel Green Capital meting - januari 2019

Een meting onder het stadspanel over Nijmegen als Green Capital in 2018.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Aardgasvrije wijken

Om bij te dragen aan een gemeentelijke ‘wijkaanpak warmtetransitie’ is onderzoeksinformatie over draagvlak, rolopvatting, kennisniveau en betrokkenheid van
Nijmegenaren bij elkaar gezet.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Speelplekken

Een peiling onder het stadspanel over spelen en ontmoeten in Nijmegen.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Stadsmonitor: afval en grondstoffen

Jaarlijkse stedelijke monitoring van duurzaamheidsthema’s

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Stadsmonitor: klimaat en leefomgeving

Jaarlijkse stedelijke monitoring van duurzaamheidsthema’s

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Stadsmonitor: leefmilieu

Jaarlijkse stedelijke monitoring van duurzaamheidsthema’s

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Stadsmonitor: energie-verbruik

Jaarlijkse stedelijke monitoring van duurzaamheidsthema’s

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Duurzaamheid en milieu, opvattingen en gedrag

Een vierjaarlijkse peiling rond duurzaamheid en milieuzaken

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Houtkachels en open haarden. Gebruik, meningen, overlast

Inzicht in meningen, gedrag en ervaringen van Nijmegenaren rond het stoken van hout (stadspanel)

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Gasloos wonen: peiling bewoners Zwanenveld en Lankforst-Noord, bekendheid, houding en ervaringen

Bewonerspeiling aardgasvrij wonen, gericht op wijkaanpak

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Gasloos wonen: peiling bewoners Bomenbuurt-Oost (Hengstdal), bekendheid, houding en ervaringen

Bewonerspeiling aardgasvrij wonen, gericht op wijkaanpak

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Wijkbenadering warmtetransitie: burgerperspectieven en ervaringen. Landelijk - en Nijmeegs beeld 2020

Draagvlak, rolopvatting, kennisniveau en betrokkenheid van Nederlanders en Nijmegenaren rond de warmtetransitie

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Stadsmonitor: energie-opwekking

Jaarlijkse stedelijke monitoring van duurzaamheidsthema’s

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Peiling openbare ruimte, 2020

Peiling over de mate waarin bewoners betrokken (willen) zijn bij het onderhoud van de openbare ruimte in hun buurt

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Nijmegen Green Capital 4 jaar later (stadspanel)

Stadspanel over duurzame veranderingen en Nijmegen Green Capital

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Enquête duurzaamheid onder eigenaren Nijmeegse monumenten

Enquête naar plannen en ervaringen op duurzaamheidsgebied van eigenaren van monumenten

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

ALWAYS A GREEN CAPITAL, terugblik op 5 jaar Green Capital

Terugblik op Nijmegen Green Capital 2018

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

ALWAYS A GREEN CAPITAL, looking back on 5 years of Green Capital: English version

Looking back on Nijmegen Green Capital 2018

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Rapportage kwalitatief onderzoek houtstokers: kennis, houding en gedrag

Kwalitatief onderzoek onder zeven houtstokers in de gemeente Nijmegen: kennis, houding en gedrag

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Houtstokers en gemeentelijke beleidsinzet, peiling naar kennis, gedrag en mening

Stadspanelpeiling rond verantwoord stookgedrag en bekendheid en houding rond ingezette gemeentelijke interventies

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Nijmegenaren en klimaatadaptatie, Peiling stadspanel 2023

Houding en gedrag rond klimaatadaptatie, gewenste rol van de gemeente, gemeentelijke instrumenten en keuzemogelijkheden en informatiebehoeften

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Beleving van luchtkwaliteit in Nijmegen, peiling stadspanel

Welk beeld hebben onze inwoners van de luchtkwaliteit in Nijmegen? Weten Nijmegenaren wat zij zelf kunnen doen ter beïnvloeding of hoe om te gaan met risico’s? Hoe vallen bepaalde gemeentelijke maatregelen?

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Beleving van geur- en geluidshinder in Nijmegen, informatie uit de Burgerpeiling

Informatie uit de Burgerpeiling over beleving van geur- en geluidshinder in Nijmegen

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Natuur en milieu
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen
E-mail
Onderzoek.Statistiek@nijmegen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Onderzoek & Statistiek
Team Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen Onderzoek.Statistiek@nijmegen.nl
Uitgever
Nijmegen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nijmegen_(gemeente)
Broncatalogus
Gemeente Nijmegen https://opendata.nijmegen.nl

Direct contact

Telefoonnummer: 14 024.Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17:00 uur
Bellen vanuit het buitenland: 0031 24 329 90 00
Adres Stadswinkel: Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen