Rapporten over de openbare ruimte van Nijmegen

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Openbare ruimte gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Data

Bron Bronnaam Uitgiftedatum
pdf  Beleidsinformatie luchtkwaliteit 22-10-2019
pdf  Effecten geluidsisolatie woningen hoog geluidbelaste locaties 22-10-2019
pdf  Energiebesparende maatregelen woningen 22-10-2019
pdf  Factsheet peiling luchtkwaliteit Factsheet peiling luchtkwaliteit 22-10-2019
pdf  One Year Report Green Capital Magazine 22-10-2019
pdf  One Year Report Green Capital Technical 22-10-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Duurzaamheid 22-10-2019
pdf  Stadspanel Green Capital meting - januari 2019 22-10-2019
pdf  Stadspanel Green Capital meting - mei 2017 22-10-2019
pdf  Bewoners van Zwanenveld over hun buurt 22-10-2019
pdf  De Nijmeegse stadsparken 22-10-2019
pdf  Evaluatie wijkbeheerplannen 22-10-2019
pdf  Evaluatie Wijkserviceteams 22-10-2019
pdf  Evalutie Bel- en herstellijn 22-10-2019
pdf  Indicatoren IBOR 22-10-2019
pdf  Kansen voor groen in Wofskuil, Waterkwartier en Willemskwartier 22-10-2019
pdf  Meningspeiling openbare ruimte 22-10-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage fysieke leefomgeving 22-10-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage fysieke leefomgeving 22-10-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage fysieke leefomgeving 22-10-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage fysieke leefomgeving 22-10-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Openbare Ruimte 22-10-2019
pdf  Vernieuwd Kronenburgerpark 22-10-2019
pdf  Waardering herinrichting vijvers Dukenburg & Lindenholt 22-10-2019
pdf  Beleving geluidarm asfalt 22-10-2019
pdf  Bevolkingsmonitor milieu 2000 22-10-2019
pdf  Bevolkingsmonitor milieu 2009 22-10-2019
pdf  Bewonersonderzoek geluidbeleving in Zwanenveld en Waalsprong 22-10-2019
pdf  Bewonersonderzoek geluidsbeleving Zwanenveld en Waalsprong 22-10-2019
pdf  Burger en afvalwater 22-10-2019
pdf  Evaluatie zwerfvuilpilot 22-10-2019
pdf  Factsheet peiling Stadspanel duurzaamheid en milieu 2013 22-10-2019
pdf  Geluidsbeleving bewoners Dommer van Poldersveldtweg 22-10-2019
pdf  Milieubeleving Nijmegen-Oud-West en Hatert 22-10-2019
pdf  Milieukwaliteit en gezondheidbeleving in Nijmegen 22-10-2019
pdf  Nijmeegse burgers over de afvalinzameling 22-10-2019
pdf  Nijmeegse huishoudens en groene stroom 22-10-2019
pdf  Nijmegenaren en hun milieu 22-10-2019
pdf  Nijmegenaren over energiebesparing vanuit het hart 22-10-2019
pdf  Nulmeting pilot zwerfvuilproject 22-10-2019
pdf  Peiling energie en milieu 22-10-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage milieu 22-10-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage milieu 22-10-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage duurzaamheid en milieu 22-10-2019

Kenmerken

Type Waarde
Aanmaakdatum 03-04-2019
Wijzigingsdatum 10-07-2019
Taal
Nederlands
Licentie CC-0
Dekking in tijd Onbekend
Wijzigingsfrequentie Onbekend
Eigenaar
Onderhouder
Catalogus
Onderzoek & Statistiek