https://opendata.nijmegen.nl/dataset/rapportenzoeker-openbare-ruimte

Rapporten over de openbare ruimte van Nijmegen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Openbare ruimte gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Distributies (16)

Distributie Opties
Klimaatadaptatie en Steenbreek

Peiling onder het Nijmeegse stadspanel over klimaatadaptatie en Operatie Steenbreek

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

One Year Report Green Capital Magazine

Een magazine over Nijmegen als Green Capital in 2018

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

One Year Report Green Capital Technical

Een technisch rapport over Nijmegen als Green Capital in 2018

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Stadspanel Green Capital meting - januari 2019

Een meting onder het stadspanel over Nijmegen als Green Capital in 2018.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Stadspanel Green Capital meting - mei 2017

Een meting onder het stadspanel over Nijmegen als Green Capital in 2018

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Factsheet peiling luchtkwaliteit Factsheet peiling luchtkwaliteit

Stadspanel over houtstook en brom/snorfietsen

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Peiling energie en milieu

Uitkomsten van de peiling onder het stadspanel rondom het thema 'Energie en milieu'

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Beleidsinformatie luchtkwaliteit

Rapport over onderzoek naar de luchtkwaliteit, hoe inwoners hier invloed op hebben, en hoe dat gedrag veranderd kan worden.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Effecten geluidsisolatie woningen hoog geluidbelaste locaties

Woningen dichtbij de Prins Mauritssingel en spoorlijn zijn voorzien van extra (geluids)isolatie. Een minderheid van de bewoners ervaart niettemin overlast en klachten.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Burger en afvalwater

Onderzoek naar kennis, houding en gedrag van burgers rond het stedelijk afvalwater- en regenwaterafvoersysteem.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Energiebesparende maatregelen woningen

Particuliere woningeigenaren kunnen in Nijmegen subsidie krijgen voor het energiezuiniger maken van hun woning. Bij de besluitvorming over de regeling bleek er bij de gemeenteraad behoefte aan extra informatie.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Aardgasvrije wijken

Er is geen omschrijving van dit rapport beschikbaar.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Verkenning 'van het gas af'

Er is geen omschrijving van dit rapport beschikbaar.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Milieuzone

Er is geen omschrijving van dit rapport beschikbaar.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Gedragsbeïnvloeding afvalscheiding

Er is geen omschrijving van dit rapport beschikbaar.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Speelplekken

Er is geen omschrijving van dit rapport beschikbaar.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kenmerken

Klassificaties
Geen
Thema
Natuur en milieu

Contactgegevens

Naam
Bureau Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen
E-mail
Onderzoek.Statistiek@nijmegen.nl

Eigenaarschap

Dataeigenaar
Onderzoek & Statistiek
Bureau Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen Onderzoek.Statistiek@nijmegen.nl
Uitgever
Nijmegen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nijmegen_(gemeente)
Broncatalogus
Gemeente Nijmegen https://open-data.nijmegen.nl/

Direct contact

Telefoonnummer: 14 024.Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17:00 uur
Bellen vanuit het buitenland: 0031 24 329 90 00
Adres Stadswinkel: Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen