Rapporten over de openbare ruimte van Nijmegen

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Openbare ruimte gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Data

Bron Bronnaam Uitgiftedatum
pdf  Beleidsinformatie luchtkwaliteit 04-08-2020
pdf  Effecten geluidsisolatie woningen hoog geluidbelaste locaties 04-08-2020
pdf  Energiebesparende maatregelen woningen 04-08-2020
pdf  Factsheet peiling luchtkwaliteit Factsheet peiling luchtkwaliteit 04-08-2020
pdf  One Year Report Green Capital Magazine 04-08-2020
pdf  One Year Report Green Capital Technical 04-08-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Duurzaamheid 04-08-2020
pdf  Stadspanel Green Capital meting - januari 2019 04-08-2020
pdf  Stadspanel Green Capital meting - mei 2017 04-08-2020
pdf  Bewoners van Zwanenveld over hun buurt 04-08-2020
pdf  De Nijmeegse stadsparken 04-08-2020
pdf  Evaluatie wijkbeheerplannen 04-08-2020
pdf  Evaluatie Wijkserviceteams 04-08-2020
pdf  Evalutie Bel- en herstellijn 04-08-2020
pdf  Indicatoren IBOR 04-08-2020
pdf  Kansen voor groen in Wofskuil, Waterkwartier en Willemskwartier 04-08-2020
pdf  Meningspeiling openbare ruimte 04-08-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage fysieke leefomgeving 04-08-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage fysieke leefomgeving 04-08-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage fysieke leefomgeving 04-08-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage fysieke leefomgeving 04-08-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Openbare Ruimte 04-08-2020
pdf  Vernieuwd Kronenburgerpark 04-08-2020
pdf  Waardering herinrichting vijvers Dukenburg & Lindenholt 04-08-2020
pdf  Beleving geluidarm asfalt 04-08-2020
pdf  Bevolkingsmonitor milieu 2000 04-08-2020
pdf  Bevolkingsmonitor milieu 2009 04-08-2020
pdf  Bewonersonderzoek geluidbeleving in Zwanenveld en Waalsprong 04-08-2020
pdf  Bewonersonderzoek geluidsbeleving Zwanenveld en Waalsprong 04-08-2020
pdf  Burger en afvalwater 04-08-2020
pdf  Evaluatie zwerfvuilpilot 04-08-2020
pdf  Factsheet peiling Stadspanel duurzaamheid en milieu 2013 04-08-2020
pdf  Geluidsbeleving bewoners Dommer van Poldersveldtweg 04-08-2020
pdf  Milieubeleving Nijmegen-Oud-West en Hatert 04-08-2020
pdf  Milieukwaliteit en gezondheidbeleving in Nijmegen 04-08-2020
pdf  Nijmeegse burgers over de afvalinzameling 04-08-2020
pdf  Nijmeegse huishoudens en groene stroom 04-08-2020
pdf  Nijmegenaren en hun milieu 04-08-2020
pdf  Nijmegenaren over energiebesparing vanuit het hart 04-08-2020
pdf  Nulmeting pilot zwerfvuilproject 04-08-2020
pdf  Peiling energie en milieu 04-08-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage milieu 04-08-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage milieu 04-08-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage duurzaamheid en milieu 04-08-2020

Kenmerken

Type Waarde
Aanmaakdatum 03-04-2019
Wijzigingsdatum 10-07-2019
Taal
Nederlands
Licentie CC-0
Dekking in tijd Onbekend
Wijzigingsfrequentie Onbekend
Eigenaar
Onderhouder
Catalogus
Onderzoek & Statistiek