Rapporten over de openbare ruimte van Nijmegen

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Openbare ruimte gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Data

Bron Bronnaam Uitgiftedatum
pdf  Beleidsinformatie luchtkwaliteit 31-03-2020
pdf  Effecten geluidsisolatie woningen hoog geluidbelaste locaties 31-03-2020
pdf  Energiebesparende maatregelen woningen 31-03-2020
pdf  Factsheet peiling luchtkwaliteit Factsheet peiling luchtkwaliteit 31-03-2020
pdf  One Year Report Green Capital Magazine 31-03-2020
pdf  One Year Report Green Capital Technical 31-03-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Duurzaamheid 31-03-2020
pdf  Stadspanel Green Capital meting - januari 2019 31-03-2020
pdf  Stadspanel Green Capital meting - mei 2017 31-03-2020
pdf  Bewoners van Zwanenveld over hun buurt 31-03-2020
pdf  De Nijmeegse stadsparken 31-03-2020
pdf  Evaluatie wijkbeheerplannen 31-03-2020
pdf  Evaluatie Wijkserviceteams 31-03-2020
pdf  Evalutie Bel- en herstellijn 31-03-2020
pdf  Indicatoren IBOR 31-03-2020
pdf  Kansen voor groen in Wofskuil, Waterkwartier en Willemskwartier 31-03-2020
pdf  Meningspeiling openbare ruimte 31-03-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage fysieke leefomgeving 31-03-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage fysieke leefomgeving 31-03-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage fysieke leefomgeving 31-03-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage fysieke leefomgeving 31-03-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Openbare Ruimte 31-03-2020
pdf  Vernieuwd Kronenburgerpark 31-03-2020
pdf  Waardering herinrichting vijvers Dukenburg & Lindenholt 31-03-2020
pdf  Beleving geluidarm asfalt 31-03-2020
pdf  Bevolkingsmonitor milieu 2000 31-03-2020
pdf  Bevolkingsmonitor milieu 2009 31-03-2020
pdf  Bewonersonderzoek geluidbeleving in Zwanenveld en Waalsprong 31-03-2020
pdf  Bewonersonderzoek geluidsbeleving Zwanenveld en Waalsprong 31-03-2020
pdf  Burger en afvalwater 31-03-2020
pdf  Evaluatie zwerfvuilpilot 31-03-2020
pdf  Factsheet peiling Stadspanel duurzaamheid en milieu 2013 31-03-2020
pdf  Geluidsbeleving bewoners Dommer van Poldersveldtweg 31-03-2020
pdf  Milieubeleving Nijmegen-Oud-West en Hatert 31-03-2020
pdf  Milieukwaliteit en gezondheidbeleving in Nijmegen 31-03-2020
pdf  Nijmeegse burgers over de afvalinzameling 31-03-2020
pdf  Nijmeegse huishoudens en groene stroom 31-03-2020
pdf  Nijmegenaren en hun milieu 31-03-2020
pdf  Nijmegenaren over energiebesparing vanuit het hart 31-03-2020
pdf  Nulmeting pilot zwerfvuilproject 31-03-2020
pdf  Peiling energie en milieu 31-03-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage milieu 31-03-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage milieu 31-03-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage duurzaamheid en milieu 31-03-2020

Kenmerken

Type Waarde
Aanmaakdatum 03-04-2019
Wijzigingsdatum 10-07-2019
Taal
Nederlands
Licentie CC-0
Dekking in tijd Onbekend
Wijzigingsfrequentie Onbekend
Eigenaar
Onderhouder
Catalogus
Onderzoek & Statistiek