Rapporten over de openbare ruimte van Nijmegen

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Openbare ruimte gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Data

Bron Bronnaam Uitgiftedatum
pdf  Beleidsinformatie luchtkwaliteit 05-03-2021
pdf  Effecten geluidsisolatie woningen hoog geluidbelaste locaties 05-03-2021
pdf  Energiebesparende maatregelen woningen 05-03-2021
pdf  Factsheet peiling luchtkwaliteit Factsheet peiling luchtkwaliteit 05-03-2021
pdf  One Year Report Green Capital Magazine 05-03-2021
pdf  One Year Report Green Capital Technical 05-03-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Duurzaamheid 05-03-2021
pdf  Stadspanel Green Capital meting - januari 2019 05-03-2021
pdf  Stadspanel Green Capital meting - mei 2017 05-03-2021
pdf  Bewoners van Zwanenveld over hun buurt 05-03-2021
pdf  De Nijmeegse stadsparken 05-03-2021
pdf  Evaluatie wijkbeheerplannen 05-03-2021
pdf  Evaluatie Wijkserviceteams 05-03-2021
pdf  Evalutie Bel- en herstellijn 05-03-2021
pdf  Indicatoren IBOR 05-03-2021
pdf  Kansen voor groen in Wofskuil, Waterkwartier en Willemskwartier 05-03-2021
pdf  Meningspeiling openbare ruimte 05-03-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage fysieke leefomgeving 05-03-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage fysieke leefomgeving 05-03-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage fysieke leefomgeving 05-03-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage fysieke leefomgeving 05-03-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Openbare Ruimte 05-03-2021
pdf  Vernieuwd Kronenburgerpark 05-03-2021
pdf  Waardering herinrichting vijvers Dukenburg & Lindenholt 05-03-2021
pdf  Beleving geluidarm asfalt 05-03-2021
pdf  Bevolkingsmonitor milieu 2000 05-03-2021
pdf  Bevolkingsmonitor milieu 2009 05-03-2021
pdf  Bewonersonderzoek geluidbeleving in Zwanenveld en Waalsprong 05-03-2021
pdf  Bewonersonderzoek geluidsbeleving Zwanenveld en Waalsprong 05-03-2021
pdf  Burger en afvalwater 05-03-2021
pdf  Evaluatie zwerfvuilpilot 05-03-2021
pdf  Factsheet peiling Stadspanel duurzaamheid en milieu 2013 05-03-2021
pdf  Geluidsbeleving bewoners Dommer van Poldersveldtweg 05-03-2021
pdf  Milieubeleving Nijmegen-Oud-West en Hatert 05-03-2021
pdf  Milieukwaliteit en gezondheidbeleving in Nijmegen 05-03-2021
pdf  Nijmeegse burgers over de afvalinzameling 05-03-2021
pdf  Nijmeegse huishoudens en groene stroom 05-03-2021
pdf  Nijmegenaren en hun milieu 05-03-2021
pdf  Nijmegenaren over energiebesparing vanuit het hart 05-03-2021
pdf  Nulmeting pilot zwerfvuilproject 05-03-2021
pdf  Peiling energie en milieu 05-03-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage milieu 05-03-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage milieu 05-03-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage duurzaamheid en milieu 05-03-2021

Kenmerken

Type Waarde
Aanmaakdatum 03-04-2019
Wijzigingsdatum 10-07-2019
Taal
Nederlands
Licentie CC-0
Dekking in tijd Onbekend
Wijzigingsfrequentie Onbekend
Eigenaar
Onderhouder
Catalogus
Onderzoek & Statistiek