3 datasets

  • Rapporten over de openbare ruimte van Nijmegen

    Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Openbare ruimte gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.…
  • Basisregistraties van de gemeente Nijmegen

    Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Dit kan gaan om uitrukkende hulpdiensten, het eff…
  • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

    De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die…

Direct contact

Telefoonnummer: 14 024.Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17:00 uur
Bellen vanuit het buitenland: 0031 24 329 90 00
Adres Stadswinkel: Mariƫnburg 30, 6511 PS Nijmegen