https://opendata.nijmegen.nl/dataset/basisregistratie-grootschalige-topografie-bgt

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook ziet. Denk aan bomen, wegen, gebouwen, kortom: de inrichting van de fysieke omgeving.

Downloadbare bestanden (1)

Distributie Opties
PDOK Viewer

De Nijmeegse BGT is in te zien via de landelijke voorziening van het PDOK. In de PDOK Viewer kunt u de dataset BGT selecteren.

HTML http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl CC-BY-SA (4.0)

Kenmerken

Classificaties
Basisregistratie
Thema
Natuur en milieu
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Online
E-mail
opendata@nijmegen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Bureau Basis en Geoinformatie
Team Online opendata@nijmegen.nl
Uitgever
Nijmegen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nijmegen_(gemeente)
Broncatalogus
Gemeente Nijmegen https://opendata.nijmegen.nl

Direct contact

Telefoonnummer: 14 024.Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17:00 uur
Bellen vanuit het buitenland: 0031 24 329 90 00
Adres Stadswinkel: Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen