Doop-, trouw- en begraafboeken

Een van oudsher veel aangevraagd en geraadpleegd onderdeel van de collectie zijn de doop-, trouw- en begraafboeken, ook wel bekend als de DTB-boeken. Deze bronnen staan verder bekend als de retroacta van de burgerlijke stand, omdat het registers betreft waarin de bevolkingsadministratie werd bijgehouden in de tijd voorafgaand aan de invoering van de burgerlijke stand (1811). Dat gebeurde door diverse kerkelijke instanties.

De dataset bevat >90.000 doopakten, >40.000 huwelijksakten en >20.000 begrafenisakten. De dataset bevat een schat van gegevens over personen die in of rondom Nijmegen werden geboren, huwden of werden begraven voor 1811.

De data is afkomstig van de Digitale Studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen en is gemodelleerd volgens het A2A-model De dataset wordt aangeboden via OAI-PMH harvesting.

Data

Bron Bronnaam Uitgiftedatum
xml  Doop-, trouw- en begraafboeken 05-03-2021

Kenmerken

Type Waarde
Aanmaakdatum 22-01-2019
Wijzigingsdatum 08-05-2019
Taal
Nederlands
Licentie CC-0
Dekking in tijd Onbekend
Wijzigingsfrequentie Onregelmatig
Eigenaar
Onderhouder
Catalogus
Regionaal Archief Nijmegen