Rapporten over het wonen en de stedelijke ontwikkeling van Nijmegen

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Wonen en Stedelijke ontwikkeling gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Data

Bron Bronnaam Uitgiftedatum
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Imago stad 09-04-2020
pdf  Analyse resultaten Woon [ABF Research] 09-04-2020
pdf  Begeleid wonen 09-04-2020
pdf  Belangstelling nieuwbouw appartementen 09-04-2020
pdf  De Doelgroep in Nijmegen 09-04-2020
pdf  De mening van bewoners over het Dobbelmanterrein 09-04-2020
pdf  Evaluatie-onderzoek Grootstal 09-04-2020
pdf  Huisvesting kwetsbare groepen Nijmegen 09-04-2020
pdf  Kaveluitgifte Waalsprong 09-04-2020
pdf  Kernpublicatie WoON 2009 Stadsregio Arnhem-Nijmegen 09-04-2020
pdf  Marktsituatie van hoogbouw en woonsituatie van ouderen in Dukenburg 09-04-2020
pdf  Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling 09-04-2020
pdf  Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling 09-04-2020
pdf  Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling 09-04-2020
pdf  Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling 09-04-2020
pdf  Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling 09-04-2020
pdf  Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling 09-04-2020
pdf  Monitorrapportage Woonruimteverdeling 2011-2012 09-04-2020
pdf  Nieuwbouwwoningen en hun bewoners 09-04-2020
pdf  Particulier opdrachtgeverschap in woningbouw 09-04-2020
pdf  Particulier opdrachtgeverschap in woningbouw 09-04-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage woningmarkt 09-04-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage woningmarkt 09-04-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage woningmarkt 09-04-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Wonen 09-04-2020
pdf  Trends in bouwen en wonen 11 09-04-2020
pdf  Trends in bouwen en wonen 12 09-04-2020
pdf  Trends in bouwen en wonen 13 09-04-2020
pdf  Trends in bouwen en wonen 14 09-04-2020
pdf  Trends in bouwen en wonen 15 09-04-2020
pdf  Trends in bouwen en wonen 16 09-04-2020
pdf  Trends in bouwen en wonen 17 09-04-2020
pdf  Trends in bouwen en wonen 18 09-04-2020
pdf  Verhuisgedrag en woonwensen ouderen 09-04-2020
pdf  Woningbehoefte onderzoek 09-04-2020
pdf  Woningmarktonderzoek 09-04-2020
pdf  Woningmarktverkenning Nijmegen [ABF Research] 09-04-2020
pdf  Woningzoekenden in een rolstoel 09-04-2020
pdf  Woongids Ouderen 09-04-2020
pdf  Woonverkenning Stadsregio Arnhem-Nijmegen 09-04-2020

Kenmerken

Type Waarde
Aanmaakdatum 03-04-2019
Wijzigingsdatum 10-07-2019
Taal
Nederlands
Licentie CC-0
Dekking in tijd Onbekend
Wijzigingsfrequentie Onbekend
Eigenaar
Onderhouder
Catalogus
Onderzoek & Statistiek