https://opendata.nijmegen.nl/dataset/rapportenzoeker-wonen-en-stedelijke-ontwikkeling

Rapporten over het wonen en de stedelijke ontwikkeling

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Wonen en Stedelijke ontwikkeling gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Webservices (2)

Distributie Opties
Stadsmonitor: wonen en stedelijke ontwikkeling

Stand van zaken en ontwikkelingen op het vlak van wonen en stedelijke ontwikkeling (woningvoorraad, koop- en huurmarkt, studentenhuisvesting, waardering voor de stad, stadsproblemen)

ArcGIS Map Preview http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Woningbehoefteonderzoek Gemeente Nijmegen 2019

Overzicht bestaande woningmarkt en behoefte in de toekomst

HTML http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Downloadbare bestanden (7)

Distributie Opties
Verhuisgedrag en woonwensen ouderen

Onderzoek naar woonbehoeften van ouderen en overwegingen die een rol spelen bij hun verhuisgedrag. Aanleiding is de groeiende behoefte aan voor ouderen geschikte woningen, vanwege de toenemende scheiding tussen wonen en zorg.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Peiling Stadseiland, Nijmegenaren over varianten Veur Lent

Representatieve peiling onder Nijmegenaren t.b.v. de gebiedsontwikkeling Stadseiland

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Woonwensen en woonbehoeften 55-plussers

Inzicht in de huidige woonsituatie van 55-plussers in Nijmegen, hun woonwensen en –behoeften voor de toekomst.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Peiling Stadseiland, Nijmegenaren over varianten Veur Lent

Ruim 6.900 Nijmegenaren kregen vier toekomstvarianten voor Veur Lent te zien. Wat vinden zij van deze varianten? Welke heeft de voorkeur?

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Actualisering Omgevingsvisie, Peiling Nijmeegs stadspanel: hoofdrapport

Prioriteiten van inwoners en participatievoorkeuren rond de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Actualisering Omgevingsvisie, Peiling Nijmeegs stadspanel: bijlage

Prioriteiten van inwoners en participatievoorkeuren rond de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Peiling verkeersveiligheid Volsellastraat

Bewonerspeiling knelpunten en oplossingen verkeersveiligheid Volsellastraat en omgeving.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Huisvesting
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen
E-mail
Onderzoek.Statistiek@nijmegen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Onderzoek & Statistiek
Team Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen Onderzoek.Statistiek@nijmegen.nl
Uitgever
Nijmegen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nijmegen_(gemeente)
Broncatalogus
Gemeente Nijmegen https://opendata.nijmegen.nl

Direct contact

Telefoonnummer: 14 024.Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17:00 uur
Bellen vanuit het buitenland: 0031 24 329 90 00
Adres Stadswinkel: Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen