https://opendata.nijmegen.nl/dataset/rapportenzoeker-wonen-en-stedelijke-ontwikkeling

Rapporten over het wonen en de stedelijke ontwikkeling van Nijmegen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Wonen en Stedelijke ontwikkeling gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Distributies (6)

Distributie Opties
Verhuisgedrag en woonwensen ouderen

Onderzoek naar woonbehoeften van ouderen en overwegingen die een rol spelen bij hun verhuisgedrag. Aanleiding is de groeiende behoefte aan voor ouderen geschikte woningen, vanwege de toenemende scheiding tussen wonen en zorg.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Analyse resultaten Woon [ABF Research]

Het Nijmeegs verleden verbeeld

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Trends in bouwen en wonen 18

Situatie na 1e helft 2010

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kernpublicatie WoON 2009 Stadsregio Arnhem-Nijmegen

De Stadsregio Arnhem Nijmegen staat voor de nieuwe verstedelijkingsopgave: waar moet voor wie, wat, wanneer, waarmee en vooral waarom gebouwd worden? Uitgevoerd door ABF Research

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Woningmarktverkenning Nijmegen [ABF Research]

Woningzoekenden in een rolstoel

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Woningmarktonderzoek

Nijmegen 1999-2000

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kenmerken

Klassificaties
Geen
Thema
Huisvesting

Contactgegevens

Naam
Bureau Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen
E-mail
Onderzoek.Statistiek@nijmegen.nl

Eigenaarschap

Dataeigenaar
Onderzoek & Statistiek
Bureau Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen Onderzoek.Statistiek@nijmegen.nl
Uitgever
Nijmegen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nijmegen_(gemeente)
Broncatalogus
Gemeente Nijmegen https://open-data.nijmegen.nl/

Direct contact

Telefoonnummer: 14 024.Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17:00 uur
Bellen vanuit het buitenland: 0031 24 329 90 00
Adres Stadswinkel: Mariƫnburg 30, 6511 PS Nijmegen