Rapporten over het wonen en de stedelijke ontwikkeling van Nijmegen

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Wonen en Stedelijke ontwikkeling gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Data

Bron Bronnaam Uitgiftedatum
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Imago stad 19-09-2020
pdf  Analyse resultaten Woon [ABF Research] 19-09-2020
pdf  Begeleid wonen 19-09-2020
pdf  Belangstelling nieuwbouw appartementen 19-09-2020
pdf  De Doelgroep in Nijmegen 19-09-2020
pdf  De mening van bewoners over het Dobbelmanterrein 19-09-2020
pdf  Evaluatie-onderzoek Grootstal 19-09-2020
pdf  Huisvesting kwetsbare groepen Nijmegen 19-09-2020
pdf  Kaveluitgifte Waalsprong 19-09-2020
pdf  Kernpublicatie WoON 2009 Stadsregio Arnhem-Nijmegen 19-09-2020
pdf  Marktsituatie van hoogbouw en woonsituatie van ouderen in Dukenburg 19-09-2020
pdf  Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling 19-09-2020
pdf  Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling 19-09-2020
pdf  Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling 19-09-2020
pdf  Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling 19-09-2020
pdf  Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling 19-09-2020
pdf  Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling 19-09-2020
pdf  Monitorrapportage Woonruimteverdeling 2011-2012 19-09-2020
pdf  Nieuwbouwwoningen en hun bewoners 19-09-2020
pdf  Particulier opdrachtgeverschap in woningbouw 19-09-2020
pdf  Particulier opdrachtgeverschap in woningbouw 19-09-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage woningmarkt 19-09-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage woningmarkt 19-09-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage woningmarkt 19-09-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Wonen 19-09-2020
pdf  Trends in bouwen en wonen 11 19-09-2020
pdf  Trends in bouwen en wonen 12 19-09-2020
pdf  Trends in bouwen en wonen 13 19-09-2020
pdf  Trends in bouwen en wonen 14 19-09-2020
pdf  Trends in bouwen en wonen 15 19-09-2020
pdf  Trends in bouwen en wonen 16 19-09-2020
pdf  Trends in bouwen en wonen 17 19-09-2020
pdf  Trends in bouwen en wonen 18 19-09-2020
pdf  Verhuisgedrag en woonwensen ouderen 19-09-2020
pdf  Woningbehoefte onderzoek 19-09-2020
pdf  Woningmarktonderzoek 19-09-2020
pdf  Woningmarktverkenning Nijmegen [ABF Research] 19-09-2020
pdf  Woningzoekenden in een rolstoel 19-09-2020
pdf  Woongids Ouderen 19-09-2020
pdf  Woonverkenning Stadsregio Arnhem-Nijmegen 19-09-2020

Kenmerken

Type Waarde
Aanmaakdatum 03-04-2019
Wijzigingsdatum 10-07-2019
Taal
Nederlands
Licentie CC-0
Dekking in tijd Onbekend
Wijzigingsfrequentie Onbekend
Eigenaar
Onderhouder
Catalogus
Onderzoek & Statistiek