Rapporten over het wonen en de stedelijke ontwikkeling van Nijmegen

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Wonen en Stedelijke ontwikkeling gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Data

Bron Bronnaam Uitgiftedatum
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Imago stad 18-08-2019
pdf  Analyse resultaten Woon [ABF Research] 18-08-2019
pdf  Begeleid wonen 18-08-2019
pdf  Belangstelling nieuwbouw appartementen 18-08-2019
pdf  De Doelgroep in Nijmegen 18-08-2019
pdf  De mening van bewoners over het Dobbelmanterrein 18-08-2019
pdf  Evaluatie-onderzoek Grootstal 18-08-2019
pdf  Huisvesting kwetsbare groepen Nijmegen 18-08-2019
pdf  Kaveluitgifte Waalsprong 18-08-2019
pdf  Kernpublicatie WoON 2009 Stadsregio Arnhem-Nijmegen 18-08-2019
pdf  Marktsituatie van hoogbouw en woonsituatie van ouderen in Dukenburg 18-08-2019
pdf  Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling 18-08-2019
pdf  Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling 18-08-2019
pdf  Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling 18-08-2019
pdf  Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling 18-08-2019
pdf  Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling 18-08-2019
pdf  Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling 18-08-2019
pdf  Monitorrapportage Woonruimteverdeling 2011-2012 18-08-2019
pdf  Nieuwbouwwoningen en hun bewoners 18-08-2019
pdf  Particulier opdrachtgeverschap in woningbouw 18-08-2019
pdf  Particulier opdrachtgeverschap in woningbouw 18-08-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage woningmarkt 18-08-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage woningmarkt 18-08-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage woningmarkt 18-08-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Wonen 18-08-2019
pdf  Trends in bouwen en wonen 11 18-08-2019
pdf  Trends in bouwen en wonen 12 18-08-2019
pdf  Trends in bouwen en wonen 13 18-08-2019
pdf  Trends in bouwen en wonen 14 18-08-2019
pdf  Trends in bouwen en wonen 15 18-08-2019
pdf  Trends in bouwen en wonen 16 18-08-2019
pdf  Trends in bouwen en wonen 17 18-08-2019
pdf  Trends in bouwen en wonen 18 18-08-2019
pdf  Verhuisgedrag en woonwensen ouderen 18-08-2019
pdf  Woningbehoefte onderzoek 18-08-2019
pdf  Woningmarktonderzoek 18-08-2019
pdf  Woningmarktverkenning Nijmegen [ABF Research] 18-08-2019
pdf  Woningzoekenden in een rolstoel 18-08-2019
pdf  Woongids Ouderen 18-08-2019
pdf  Woonverkenning Stadsregio Arnhem-Nijmegen 18-08-2019

Kenmerken

Type Waarde
Aanmaakdatum 03-04-2019
Wijzigingsdatum 10-07-2019
Taal
Nederlands
Licentie CC-0
Dekking in tijd Onbekend
Wijzigingsfrequentie Onbekend
Eigenaar
Onderhouder
Catalogus
Onderzoek & Statistiek