Rapporten over het wonen en de stedelijke ontwikkeling van Nijmegen

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Wonen en Stedelijke ontwikkeling gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Data

Bron Bronnaam Uitgiftedatum
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Imago stad 26-02-2021
pdf  Analyse resultaten Woon [ABF Research] 26-02-2021
pdf  Begeleid wonen 26-02-2021
pdf  Belangstelling nieuwbouw appartementen 26-02-2021
pdf  De Doelgroep in Nijmegen 26-02-2021
pdf  De mening van bewoners over het Dobbelmanterrein 26-02-2021
pdf  Evaluatie-onderzoek Grootstal 26-02-2021
pdf  Huisvesting kwetsbare groepen Nijmegen 26-02-2021
pdf  Kaveluitgifte Waalsprong 26-02-2021
pdf  Kernpublicatie WoON 2009 Stadsregio Arnhem-Nijmegen 26-02-2021
pdf  Marktsituatie van hoogbouw en woonsituatie van ouderen in Dukenburg 26-02-2021
pdf  Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling 26-02-2021
pdf  Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling 26-02-2021
pdf  Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling 26-02-2021
pdf  Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling 26-02-2021
pdf  Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling 26-02-2021
pdf  Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling 26-02-2021
pdf  Monitorrapportage Woonruimteverdeling 2011-2012 26-02-2021
pdf  Nieuwbouwwoningen en hun bewoners 26-02-2021
pdf  Particulier opdrachtgeverschap in woningbouw 26-02-2021
pdf  Particulier opdrachtgeverschap in woningbouw 26-02-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage woningmarkt 26-02-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage woningmarkt 26-02-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage woningmarkt 26-02-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Wonen 26-02-2021
pdf  Trends in bouwen en wonen 11 26-02-2021
pdf  Trends in bouwen en wonen 12 26-02-2021
pdf  Trends in bouwen en wonen 13 26-02-2021
pdf  Trends in bouwen en wonen 14 26-02-2021
pdf  Trends in bouwen en wonen 15 26-02-2021
pdf  Trends in bouwen en wonen 16 26-02-2021
pdf  Trends in bouwen en wonen 17 26-02-2021
pdf  Trends in bouwen en wonen 18 26-02-2021
pdf  Verhuisgedrag en woonwensen ouderen 26-02-2021
pdf  Woningbehoefte onderzoek 26-02-2021
pdf  Woningmarktonderzoek 26-02-2021
pdf  Woningmarktverkenning Nijmegen [ABF Research] 26-02-2021
pdf  Woningzoekenden in een rolstoel 26-02-2021
pdf  Woongids Ouderen 26-02-2021
pdf  Woonverkenning Stadsregio Arnhem-Nijmegen 26-02-2021

Kenmerken

Type Waarde
Aanmaakdatum 03-04-2019
Wijzigingsdatum 10-07-2019
Taal
Nederlands
Licentie CC-0
Dekking in tijd Onbekend
Wijzigingsfrequentie Onbekend
Eigenaar
Onderhouder
Catalogus
Onderzoek & Statistiek