https://opendata.nijmegen.nl/dataset/rapportenzoeker-werk-en-inkomen

Rapporten over het werk en inkomen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Werk en Inkomen gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Webservices (1)

Distributie Opties
Stadsmonitor: werk en inkomen

Stand van zaken en ontwikkelingen op het vlak van werk en inkomen (inkomen, ondersteuning bij lage inkomens, uitkeringen, beroepsbevolking, werkgelegenheid)

HTML http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Downloadbare bestanden (11)

Distributie Opties
Experimenteren met bijstand

Peiling onder bijstandsgerechtigden over het experimenteren met de bijstand

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Rapport Op de Rit

Evaluatie van het vroegsignaleringsprogramma 'Op de Rit'

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

MKBA Schuldhulpverlening Nijmegen 2016

Rapport over de maatschappelijke opbrengst van schuldhulpverlening

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Onderzoek Workfast 2015

Workfast is een re-integratiebureau, waar de gemeente sinds juli 2013 gebruik van maakt.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Wat betekent dat voor u in 2015?

Tussen 2014 en 2015 zijn er veel regelingen veranderd in het sociale en financiële domein. Onder andere de invoering van de Participatiewet, daarmee samenhangend de invoering van de kostendelersnorm, de verstrenging van de Wajong en veranderingen in de kindregelingen hebben veel invloed op de leefsituatie van mensen.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Onderzoeksrapport Maatwerkvoorzieningen

Er is geen omschrijving van dit rapport beschikbaar.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Evaluatie financieel spreekuur

Er is geen omschrijving van dit rapport beschikbaar.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Bewind in Nijmegen

Analyse doelgroep bewindgevoerden en (bestaande) alternatieven voor bewind

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Minima-effect-Rapportage 2019

Rapport gemaakt door het Nibud waarin berekend wordt of Nijmeegse minima-huishoudens met gebruik van landelijke en gemeentelijke regelingen rond kunnen komen

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Evaluatie Busabonnement 2022

Onderzoek naar gebruik en waardering van het BusVoordeelAbonnement

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Evaluatie Financieel Expert in de Wijk 2022

Evaluatie FEW door dossieranalyse, enquête cliënten en interviews

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Werk
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen
E-mail
Onderzoek.Statistiek@nijmegen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Onderzoek & Statistiek
Team Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen Onderzoek.Statistiek@nijmegen.nl
Uitgever
Nijmegen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nijmegen_(gemeente)
Broncatalogus
Gemeente Nijmegen https://opendata.nijmegen.nl

Direct contact

Telefoonnummer: 14 024.Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17:00 uur
Bellen vanuit het buitenland: 0031 24 329 90 00
Adres Stadswinkel: Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen