Rapporten over het onderwijs van Nijmegen

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Onderwijs gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Data

Bron Bronnaam Uitgiftedatum
pdf  Analyse plaatsingen Schoolwijzer 26-02-2021
pdf  Bereik peuterspeelzalen 26-02-2021
pdf  Evaluatie anti-segregatiebeleid 26-02-2021
pdf  Evaluatie leerlingenvervoer 26-02-2021
pdf  Evaluatie Leerlingvervoer 2018 26-02-2021
pdf  Evaluatie OpenWijkScholen 2007 26-02-2021
pdf  Evaluatie Ouderkindcentra Nijmegen 26-02-2021
pdf  Leerlingenstromen en de samenstelling van schoolpopulaties 26-02-2021
pdf  Leerlingenvervoer 26-02-2021
pdf  Naschoolse activiteiten 26-02-2021
pdf  Onderwijsmonitor 2009-2010 26-02-2021
pdf  Onderwijsmonitor Nijmegen 26-02-2021
pdf  Onderwijsmonitor Nijmegen 26-02-2021
pdf  Onderwijsmonitor Nijmegen 26-02-2021
pdf  Onderwijsmonitor Nijmegen 26-02-2021
pdf  Open Wijk Scholen monitor 26-02-2021
pdf  Open Wijk Scholen-monitor 26-02-2021
pdf  Project allochtone schoolcontactpersoon 26-02-2021
pdf  Schoolwijzer 2010-2015 26-02-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage onderwijs 26-02-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage onderwijs 26-02-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage onderwijs 26-02-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Onderwijs 26-02-2021
pdf  VVE-monitor 26-02-2021

Kenmerken

Type Waarde
Aanmaakdatum 03-04-2019
Wijzigingsdatum 10-07-2019
Taal
Nederlands
Licentie CC-0
Dekking in tijd Onbekend
Wijzigingsfrequentie Onbekend
Eigenaar
Onderhouder
Catalogus
Onderzoek & Statistiek