https://opendata.nijmegen.nl/dataset/rapportenzoeker-onderwijs

Rapporten over het onderwijs

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Onderwijs gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Webservices (1)

Distributie Opties
Stadsmonitor: onderwijs

Stand van zaken en ontwikkelingen op het vlak van onderwijs (aanbod en deelname, kwaliteit, talentontwikkeling en achterstandsbestrijding)

HTML http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Downloadbare bestanden (5)

Distributie Opties
VSV factsheet regio Nijmegen

Een verzameling statistieken over vroegtijdig schoolverlaters in regio Nijmegen.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Evaluatie Leerlingvervoer 2018

Een evaluatie van het leerlingenvervoer in de regio nijmegen

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Schoolwijzer 2010-2015

Evaluatie van plaatsingen van drie schooljaren via de Schoolwijzer.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

VVE-monitor

Monitor over het gebruik van voorschoolse voorzieningen door 0-4 jarigen

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Evaluatie gemengde scholen-beleid Nijmegen

Gaan Nijmeegse kinderen gemengd naar school, en wat is de bijdrage van de vier pijlers van het gemengde scholen beleid daarbij

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Onderwijs en wetenschap
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen
E-mail
Onderzoek.Statistiek@nijmegen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Onderzoek & Statistiek
Team Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen Onderzoek.Statistiek@nijmegen.nl
Uitgever
Nijmegen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nijmegen_(gemeente)
Broncatalogus
Gemeente Nijmegen https://opendata.nijmegen.nl

Direct contact

Telefoonnummer: 14 024.Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17:00 uur
Bellen vanuit het buitenland: 0031 24 329 90 00
Adres Stadswinkel: Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen