Rapporten over de bevolking van Nijmegen

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Bevolking gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Data

Bron Bronnaam Uitgiftedatum
pdf  Demografische verkenning 2005 26-02-2021
pdf  Demografische Verkenning 2018 26-02-2021
pdf  Demografische Verkenningen 2001 26-02-2021
pdf  Demografische verkenningen 2009 (stadsbreed) 26-02-2021
pdf  Demografische verkenningen 2012 (stadsbreed) 26-02-2021
pdf  Demografische Verkenningen 2015 26-02-2021
pdf  Monitor Waalsprong 2015 26-02-2021
pdf  Monitor Waalsprong: bevolkingsprognose 2009 26-02-2021
pdf  Nieuw en actueel inzicht in Nijmeegse leefstijlen 26-02-2021
pdf  Nieuw en actueel inzicht in Nijmeegse leefstijlen (tabel) 26-02-2021
pdf  Notitie jonge moeders in Nijmegen 26-02-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage bevolking 26-02-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage bevolking 26-02-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014 (update januari 2015), deelrapportage bevolking 26-02-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage bevolking 26-02-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Bevolking 26-02-2021
pdf  Waalsprong Monitor 2017 26-02-2021
pdf  Waalsprongmonitor 2011 26-02-2021
pdf  Allochtone zelforganisaties in Nijmegen 26-02-2021
pdf  Checklist multicultureel beleid 26-02-2021
pdf  Communicatie met allochtonen 26-02-2021
pdf  De kleur van de gezondheidszorg 26-02-2021
pdf  Evaluatie inburgering nieuwkomers 26-02-2021
pdf  Integratiemonitor; ontwikkelingen en analyses op integratiegebied 26-02-2021
pdf  Nijmeegse inburgeraars; hun maatschappelijke participatie 26-02-2021
pdf  Beknopte gecombineerde samenvatting van Jeugdmonitor en E-MOVO 26-02-2021
pdf  E-MOVO 2007-2008 [GGD Regio Nijmegen] 26-02-2021
pdf  Jeugdmonitor 1999 26-02-2021
pdf  Jeugdmonitor 2003 26-02-2021
pdf  Jeugdmonitor 2003 (samenvatting) 26-02-2021
pdf  Jeugdmonitor 2003 (tabellen) 26-02-2021
pdf  Jeugdmonitor 2008 26-02-2021
pdf  Kindermonitor 2009/2010 26-02-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage jeugd 26-02-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage jeugd 26-02-2021
pdf  De effecten van huisbezoeken 26-02-2021
pdf  Ouderen in Nijmegen 26-02-2021
pdf  Ouderenonderzoek Nijmegen 26-02-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage ouderen 26-02-2021
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage ouderen 26-02-2021
pdf  Vergrijzing in Nijmegen 26-02-2021

Kenmerken

Type Waarde
Aanmaakdatum 03-04-2019
Wijzigingsdatum 10-07-2019
Taal
Nederlands
Licentie CC-0
Dekking in tijd Onbekend
Wijzigingsfrequentie Onbekend
Eigenaar
Onderhouder
Catalogus
Onderzoek & Statistiek