Rapporten over de bevolking van Nijmegen

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Bevolking gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Data

Bron Bronnaam Uitgiftedatum
pdf  Demografische verkenning 2005 19-09-2020
pdf  Demografische Verkenning 2018 19-09-2020
pdf  Demografische Verkenningen 2001 19-09-2020
pdf  Demografische verkenningen 2009 (stadsbreed) 19-09-2020
pdf  Demografische verkenningen 2012 (stadsbreed) 19-09-2020
pdf  Demografische Verkenningen 2015 19-09-2020
pdf  Monitor Waalsprong 2015 19-09-2020
pdf  Monitor Waalsprong: bevolkingsprognose 2009 19-09-2020
pdf  Nieuw en actueel inzicht in Nijmeegse leefstijlen 19-09-2020
pdf  Nieuw en actueel inzicht in Nijmeegse leefstijlen (tabel) 19-09-2020
pdf  Notitie jonge moeders in Nijmegen 19-09-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage bevolking 19-09-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage bevolking 19-09-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014 (update januari 2015), deelrapportage bevolking 19-09-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage bevolking 19-09-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Bevolking 19-09-2020
pdf  Waalsprong Monitor 2017 19-09-2020
pdf  Waalsprongmonitor 2011 19-09-2020
pdf  Allochtone zelforganisaties in Nijmegen 19-09-2020
pdf  Checklist multicultureel beleid 19-09-2020
pdf  Communicatie met allochtonen 19-09-2020
pdf  De kleur van de gezondheidszorg 19-09-2020
pdf  Evaluatie inburgering nieuwkomers 19-09-2020
pdf  Integratiemonitor; ontwikkelingen en analyses op integratiegebied 19-09-2020
pdf  Nijmeegse inburgeraars; hun maatschappelijke participatie 19-09-2020
pdf  Beknopte gecombineerde samenvatting van Jeugdmonitor en E-MOVO 19-09-2020
pdf  E-MOVO 2007-2008 [GGD Regio Nijmegen] 19-09-2020
pdf  Jeugdmonitor 1999 19-09-2020
pdf  Jeugdmonitor 2003 19-09-2020
pdf  Jeugdmonitor 2003 (samenvatting) 19-09-2020
pdf  Jeugdmonitor 2003 (tabellen) 19-09-2020
pdf  Jeugdmonitor 2008 19-09-2020
pdf  Kindermonitor 2009/2010 19-09-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage jeugd 19-09-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage jeugd 19-09-2020
pdf  De effecten van huisbezoeken 19-09-2020
pdf  Ouderen in Nijmegen 19-09-2020
pdf  Ouderenonderzoek Nijmegen 19-09-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage ouderen 19-09-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage ouderen 19-09-2020
pdf  Vergrijzing in Nijmegen 19-09-2020

Kenmerken

Type Waarde
Aanmaakdatum 03-04-2019
Wijzigingsdatum 10-07-2019
Taal
Nederlands
Licentie CC-0
Dekking in tijd Onbekend
Wijzigingsfrequentie Onbekend
Eigenaar
Onderhouder
Catalogus
Onderzoek & Statistiek