Rapporten over de bevolking van Nijmegen

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Bevolking gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Data

Bron Bronnaam Uitgiftedatum
pdf  Demografische verkenning 2005 14-10-2019
pdf  Demografische Verkenning 2018 14-10-2019
pdf  Demografische Verkenningen 2001 14-10-2019
pdf  Demografische verkenningen 2009 (stadsbreed) 14-10-2019
pdf  Demografische verkenningen 2012 (stadsbreed) 14-10-2019
pdf  Demografische Verkenningen 2015 14-10-2019
pdf  Monitor Waalsprong 2015 14-10-2019
pdf  Monitor Waalsprong: bevolkingsprognose 2009 14-10-2019
pdf  Nieuw en actueel inzicht in Nijmeegse leefstijlen 14-10-2019
pdf  Nieuw en actueel inzicht in Nijmeegse leefstijlen (tabel) 14-10-2019
pdf  Notitie jonge moeders in Nijmegen 14-10-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage bevolking 14-10-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage bevolking 14-10-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014 (update januari 2015), deelrapportage bevolking 14-10-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage bevolking 14-10-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Bevolking 14-10-2019
pdf  Waalsprong Monitor 2017 14-10-2019
pdf  Waalsprongmonitor 2011 14-10-2019
pdf  Allochtone zelforganisaties in Nijmegen 14-10-2019
pdf  Checklist multicultureel beleid 14-10-2019
pdf  Communicatie met allochtonen 14-10-2019
pdf  De kleur van de gezondheidszorg 14-10-2019
pdf  Evaluatie inburgering nieuwkomers 14-10-2019
pdf  Integratiemonitor; ontwikkelingen en analyses op integratiegebied 14-10-2019
pdf  Nijmeegse inburgeraars; hun maatschappelijke participatie 14-10-2019
pdf  Beknopte gecombineerde samenvatting van Jeugdmonitor en E-MOVO 14-10-2019
pdf  E-MOVO 2007-2008 [GGD Regio Nijmegen] 14-10-2019
pdf  Jeugdmonitor 1999 14-10-2019
pdf  Jeugdmonitor 2003 14-10-2019
pdf  Jeugdmonitor 2003 (samenvatting) 14-10-2019
pdf  Jeugdmonitor 2003 (tabellen) 14-10-2019
pdf  Jeugdmonitor 2008 14-10-2019
pdf  Kindermonitor 2009/2010 14-10-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage jeugd 14-10-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage jeugd 14-10-2019
pdf  De effecten van huisbezoeken 14-10-2019
pdf  Ouderen in Nijmegen 14-10-2019
pdf  Ouderenonderzoek Nijmegen 14-10-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage ouderen 14-10-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage ouderen 14-10-2019
pdf  Vergrijzing in Nijmegen 14-10-2019

Kenmerken

Type Waarde
Aanmaakdatum 03-04-2019
Wijzigingsdatum 10-07-2019
Taal
Nederlands
Licentie CC-0
Dekking in tijd Onbekend
Wijzigingsfrequentie Onbekend
Eigenaar
Onderhouder
Catalogus
Onderzoek & Statistiek