https://opendata.nijmegen.nl/dataset/rapportenzoeker-bevolking

Rapporten over de bevolking

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Bevolking gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Webservices (1)

Distributie Opties
Stadsmonitor: bevolking

Stand van zaken en ontwikkelingen op het vlak van de omvang en samenstelling van de Nijmeegse bevolking

HTML http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Downloadbare bestanden (4)

Distributie Opties
Demografische Verkenning 2018

Over de ontwikkeling van de Nijmeegse bevolking, van 2010 tot 2035

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Waalsprong Monitor 2017

Bevolking en woningen in de Waalsprong

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Demografische verkenningen 2021

Over de ontwikkeling van de Nijmeegse bevolking tussen 2000 en 2035

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Inzet voor bewonersorganisaties en buurtactiviteiten

Hoe zijn verschillende doelgroepen vertegenwoordigd binnen buurt- en wijkorganen en in de organisatie van activiteiten?

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Bestuur
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen
E-mail
Onderzoek.Statistiek@nijmegen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Onderzoek & Statistiek
Team Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen Onderzoek.Statistiek@nijmegen.nl
Uitgever
Nijmegen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nijmegen_(gemeente)
Broncatalogus
Gemeente Nijmegen https://opendata.nijmegen.nl

Direct contact

Telefoonnummer: 14 024.Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17:00 uur
Bellen vanuit het buitenland: 0031 24 329 90 00
Adres Stadswinkel: Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen