https://opendata.nijmegen.nl/dataset/rapportenzoeker-bereikbaarheid

Rapporten over de bereikbaarheid

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Bereikbaarheid gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Webservices (1)

Distributie Opties
Stadsmonitor: bereikbaarheid

Stand van zaken en ontwikkelingen op het vlak van de bereikbaarheid (bereikbaarheid in en rond de stad, verkeersoverlast, vervoerswijzen en duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid, parkeren)

HTML http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Downloadbare bestanden (3)

Distributie Opties
Fiets- en wandelroute Goffertpark

De gemeente Nijmegen en de stadsregio Arnhem Nijmegen verbeteren fietsverbindingen tussen woon- en werklocaties. Een klein deel van de “snelfietsroute Nijmegen-Beuningen” is gepland door het Goffertpark (www.snelfietsroutenijmegenbeuningen.nl). Om de planvorming te ondersteunen is informatie verzameld over het huidig gebruik, en de ervaringen en opinies van gebruikers van dit deel van de route.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Fiets- en wandelroute Goffertpark (bijlage)

De gemeente Nijmegen en de stadsregio Arnhem Nijmegen verbeteren fietsverbindingen tussen woon- en werklocaties. Een klein deel van de “snelfietsroute Nijmegen-Beuningen” is gepland door het Goffertpark (www.snelfietsroutenijmegenbeuningen.nl). Dit zijn opinies van gebruikers van dit deel van de route.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Obstakels op looproutes

Peiling onder het stadspanel over obstakels op looproutes

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Verkeer
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen
E-mail
Onderzoek.Statistiek@nijmegen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Onderzoek & Statistiek
Team Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen Onderzoek.Statistiek@nijmegen.nl
Uitgever
Nijmegen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nijmegen_(gemeente)
Broncatalogus
Gemeente Nijmegen https://opendata.nijmegen.nl

Direct contact

Telefoonnummer: 14 024.Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17:00 uur
Bellen vanuit het buitenland: 0031 24 329 90 00
Adres Stadswinkel: Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen