https://opendata.nijmegen.nl/dataset/rapporten-over-bestuur

Rapporten over bestuur

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Bestuur gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Downloadbare bestanden (1)

Distributie Opties
Mediaonderzoek 2022

Het mediaonderzoek levert informatie en inzichten op over hoe en via welke kanalen we als gemeente onze inwoners goed kunnen bereiken. Met de uitkomsten uit dit onderzoek kunnen we onze communicatie verbeteren, versterken en aanpassen aan de veranderende behoeften en verwachtingen van onze inwoners.

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Bestuur
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen
E-mail
Onderzoek.Statistiek@nijmegen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Onderzoek & Statistiek
Team Onderzoek en Statistiek, gemeente Nijmegen Onderzoek.Statistiek@nijmegen.nl
Uitgever
Nijmegen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nijmegen_(gemeente)
Broncatalogus
Gemeente Nijmegen https://opendata.nijmegen.nl

Direct contact

Telefoonnummer: 14 024.Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17:00 uur
Bellen vanuit het buitenland: 0031 24 329 90 00
Adres Stadswinkel: Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen