https://opendata.nijmegen.nl/dataset/raadsverslagen-raadsinformatie-van-de-gemeente-nijmegen

Raadsverslagen (raadsinformatie) van de gemeente Nijmegen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Activiteiten en vergaderingen van gemeenteraad en raadscommissies: verslagen, besluitenlijsten, schriftelijke vragen, moties, etc.

De raadsverslagen van de gemeente Nijmegen staat verspreid over een aantal verschillende portalen. Per genoemd portaal wordt zo accuraat mogelijk aangegeven over welke periode deze de raadsverslagen bevat van de gemeente Nijmegen.

Downloadbare bestanden (2)

Distributie Opties
Nijmegen.Raadsinformatie.nl (Periode 01-2014 - 03-2018)

Op Nijmegen.Raadsinformatie.nl zijn de toezeggingen, schriftelijke vragen, moties en amendementen te downloaden van de periode januari 2014 tot en met maart 2018.

HTML http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

iBabs Online (Periode 18 januari 2017 - heden)

Op iBabs Online is een overzicht te vinden van alle reeds plaatsgevonden en de geplande amendementen, initiatiefvoorstellen, moties, raadsbesluitenlijsten, raadsnotulen, schriftelijke vragen, de termijnagenda van de raad en de toezeggingen. Dit overzicht gaat over de periode 17 januari 2017 tot heden.

HTML http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kenmerken

Classificaties
High value
Thema
Gemeenten
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team OpenData, gemeente Nijmegen
E-mail
opendata@nijmegen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Gemeente Nijmegen
Team OpenData, gemeente Nijmegen opendata@nijmegen.nl
Uitgever
Nijmegen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nijmegen_(gemeente)
Broncatalogus
Gemeente Nijmegen https://opendata.nijmegen.nl

Direct contact

Telefoonnummer: 14 024.Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17:00 uur
Bellen vanuit het buitenland: 0031 24 329 90 00
Adres Stadswinkel: Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen