https://opendata.nijmegen.nl/dataset/manifest-wij-zijn-open-en-weerbaar-nijmegen

Manifest 'Wij zijn Open en Weerbaar Nijmegen'

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Digitalisering beïnvloedt ons leven diepgaand op heel veel manieren. Gemeente Nijmegen wil ervoor zorgen dat haar inwoners in de digitale wereld de vrijheid krijgen en behouden om hun kansen te kunnen verwezenlijken. We willen ervoor zorgen dat inwoners kunnen leven in digitale veiligheid en mee kunnen blijven doen aan datgene wat zij belangrijk vinden. We willen graag dat inwoners van Nijmegen regie houden over hun digitale leven en zelf zeggenschap hebben om hun gegevens ter beschikking te stellen. Om hier invulling aan te geven heeft gemeente Nijmegen samen met partners in de stad een manifest opgesteld en een logo ontworpen. Deze tekst en bijbehorend logo kunnen organisaties op hun eigen website plaatsen, waarmee ze aangeven dit manifest te onderschrijven en ernaar te handelen.

Downloadbare bestanden (4)

Distributie Opties
Logo 'Wij zijn Open en Weerbaar Nijmegen'

Logo t.b.v. manifest

JPEG http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Manifest 'Wij zijn Open en Weerbaar Nijmegen'

Manifest 'Wij zijn Open en Weerbaar Nijmegen'

DOCX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Manifest 'Wij zijn Open en Weerbaar Nijmegen'

Manifest 'Wij zijn Open en Weerbaar Nijmegen'

PDF http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Manifest 'Wij zijn Open en Weerbaar Nijmegen'

Manifest 'Wij zijn Open en Weerbaar Nijmegen'

ODT http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Bestuur
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team OpenData, gemeente Nijmegen
E-mail
opendata@nijmegen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team Online Nijmegen
Team OpenData, gemeente Nijmegen opendata@nijmegen.nl
Uitgever
Nijmegen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nijmegen_(gemeente)
Broncatalogus
Gemeente Nijmegen https://opendata.nijmegen.nl

Direct contact

Telefoonnummer: 14 024.Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17:00 uur
Bellen vanuit het buitenland: 0031 24 329 90 00
Adres Stadswinkel: Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen