https://opendata.nijmegen.nl/dataset/luchtfoto-2020

Luchtfoto 2020

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Binnen de gemeente Nijmegen worden er jaarlijks in het voorjaar luchtfoto's gemaakt van het Nijmeegse grondgebied. De luchtfoto bevat een geografische weergave van de gemeente Nijmegen en vormt een belangrijke informatiebron voor diverse processen binnen de gemeente.

De afdeling Basis- en Geo informatie is verantwoordelijk voor de jaarlijkse inkoop van de luchtfoto's en is vanuit die rol betrokken bij regionale en landelijke samenwerkingsprojecten. In samenwerking met meerdere gemeentes wordt ieder jaar via een Europese aanbesteding de opdracht aan een inschrijver gegund op basis van een ENVI (EcoNomisch meest Voordelige Inschrijver).

Deze opname is gemaakt door Slagboom en Peeters Luchtfotografie, https://www.slagboomenpeeters.com/nl/ en wordt beschikbaar gesteld onder de CC-BY 4.0 licentie.

Technische informatie:
- Resolutie: 5cm / pixel
- Kleursysteem: RGB
- Langsoverlap: 60%
- Dwarsoverlap: 30%
- De luchtopnamen zijn gecorrigeerd voor perspectivische beeldafwijkingen
- Het ‘omvallingseffect’ op maaiveldhoogte is gecorrigeerd mbv een daartoe geschikt hoogtemodel.

Deze dataset wordt als OGC:WMS-service aangeboden.
Daarnaast is het mogelijk om de data direct te downloaden in een tweetal resoluties (png-bestandsformaat).

Voorbeeldweergave

Webservices (1)

Distributie Opties
WMS

De OGC:WMS webservice van de gemeente Nijmegen.

OGC:WMS http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Visualisaties (2)

Distributie Opties
Visualisatie (klein)

Visualisatie van de kaartlaag met een lage resolutie.

PNG http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Visualisatie (groot)

Visualisatie van de kaartlaag met een hoge resolutie.

PNG http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Ruimte en infrastructuur
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Bureau Basis- en Geo-informatie, gemeente Nijmegen
E-mail
opendata@nijmegen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Bureau Basis en Geoinformatie
Bureau Basis- en Geo-informatie, gemeente Nijmegen opendata@nijmegen.nl
Uitgever
Nijmegen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nijmegen_(gemeente)
Broncatalogus
Gemeente Nijmegen https://opendata.nijmegen.nl

Direct contact

Telefoonnummer: 14 024.Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17:00 uur
Bellen vanuit het buitenland: 0031 24 329 90 00
Adres Stadswinkel: Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen