https://opendata.nijmegen.nl/dataset/luchtfoto-2018-zomervlucht-infrarood

Luchtfoto 2018 zomervlucht infrarood

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Binnen de gemeente Nijmegen worden er jaarlijks luchtfoto's gemaakt van het Nijmeegse grondgebied. De luchtfoto bevat een geografische weergave van de gemeente Nijmegen en vormt een belangrijke informatiebron voor diverse processen binnen de gemeente.

De afdeling Basis- en Geo informatie is verantwoordelijk voor de jaarlijkse inkoop van de luchtfoto's en is vanuit die rol betrokken bij regionale en landelijke samenwerkingsprojecten. In samenwerking met meerdere gemeentes wordt ieder jaar via een Europese aanbesteding de opdracht aan een inschrijver gegund op basis van een ENVI (EcoNomisch meest Voordelige Inschrijver).

Deze opname is gemaakt door Slagboom en Peeters Luchtfotografie, https://www.slagboomenpeeters.com/nl/ en wordt beschikbaar gesteld onder de CC-BY 4.0 licentie.

Deze dataset bevat een geografische weergave van de gemeente Nijmegen. De dataset wordt in twee resoluties aangeboden. Het is ook mogelijk om zelf een resolutie op te geven door de width en height argumenten van de URL aan te passen. Let op, de opgevraagde afbeelding kan niet groter geleverd worden dan 4000 bij 4000 pixels en kan niet groter zijn dan circa 30 Mb.

De CIR-luchtfoto (Colour Infra Red) is een gedetailleerde luchtfoto, maar met een andere kleurverdeling dan de veelgebruikte RGB-luchtfoto. De foto bestaat voornamelijk uit tinten rood en grijs. Deze kleurverdeling kan het eenvoudiger maken om bepaalde objecten beter te herkennen en te analyseren. Denk hierbij aan het analyseren van landschappen of het monitoren van vegetatie.

Technische informatie:
- Resolutie: 25cm / pixel
- Kleursysteem: RGB
- Langsoverlap: 60%
- Dwarsoverlap: 30%
- De luchtopnamen zijn gecorrigeerd voor perspectivische beeldafwijkingen
- Het ‘omvallingseffect’ op maaiveldhoogte is gecorrigeerd mbv een daartoe geschikt hoogtemodel.

Deze dataset wordt als OGC:WMS-service aangeboden.
Daarnaast is het mogelijk om de data direct te downloaden in een tweetal resoluties (png-bestandsformaat).

Voorbeeldweergave

Webservices (1)

Distributie Opties
WMS

De OGC:WMS webservice van de gemeente Nijmegen.

OGC:WMS http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Visualisaties (2)

Distributie Opties
Visualisatie (klein)

Visualisatie van de kaartlaag met een lage resolutie.

PNG http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Visualisatie (groot)

Visualisatie van de kaartlaag met een hoge resolutie.

PNG http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Ruimte en infrastructuur
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Bureau Basis- en Geo-informatie, gemeente Nijmegen
E-mail
opendata@nijmegen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Bureau Basis en Geoinformatie
Bureau Basis- en Geo-informatie, gemeente Nijmegen opendata@nijmegen.nl
Uitgever
Nijmegen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nijmegen_(gemeente)
Broncatalogus
Gemeente Nijmegen https://opendata.nijmegen.nl

Direct contact

Telefoonnummer: 14 024.Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17:00 uur
Bellen vanuit het buitenland: 0031 24 329 90 00
Adres Stadswinkel: Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen