https://opendata.nijmegen.nl/dataset/luchtfoto-2011

Luchtfoto 2011

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Binnen de gemeente Nijmegen worden er jaarlijks in het voorjaar luchtfoto's gemaakt van het Nijmeegse grondgebied. De luchtfoto bevat een geografische weergave van de gemeente Nijmegen en vormt een belangrijke informatiebron voor diverse processen binnen de gemeente.

De afdeling Basis- en Geo informatie is verantwoordelijk voor de jaarlijkse inkoop van de luchtfoto's en is vanuit die rol betrokken bij regionale en landelijke samenwerkingsprojecten. In samenwerking met meerdere gemeentes wordt ieder jaar via een Europese aanbesteding de opdracht aan een inschrijver gegund op basis van een ENVI (EcoNomisch meest Voordelige Inschrijver).

Deze opname is gemaakt door Slagboom en Peeters Luchtfotografie, https://www.slagboomenpeeters.com/nl/ en wordt beschikbaar gesteld onder de CC-BY 4.0 licentie.

Technische informatie:

  • Resolutie: 5cm / pixel
  • Kleursysteem: RGB
  • Langsoverlap: 60%
  • Dwarsoverlap: 30%
  • De luchtopnamen zijn gecorrigeerd voor perspectivische beeldafwijkingen
  • Het ‘omvallingseffect’ op maaiveldhoogte is gecorrigeerd mbv een daartoe geschikt hoogtemodel.

Deze dataset wordt als OGC:WMS-service aangeboden. Daarnaast is het mogelijk om de data direct te downloaden in een tweetal resoluties (png-bestandsformaat).

Webservices (1)

Visualisaties (2)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Ruimte en infrastructuur

Contactgegevens

Naam
Bureau Basis- en Geo-informatie, gemeente Nijmegen
E-mail
opendata@nijmegen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Bureau Basis en Geoinformatie
Bureau Basis- en Geo-informatie, gemeente Nijmegen opendata@nijmegen.nl
Uitgever
Nijmegen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nijmegen_(gemeente)
Broncatalogus
/