Open data en privacy

De gemeente Nijmegen gaat uiteraard zorgvuldig om met de gegevens van haar inwoners en houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Bij open data gaat het alleen om informatie die openbaar gemaakt mag worden, dus geen persoonlijke, vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige gegevens. Dus géén gegevens over personen. Informatie die schade kan veroorzaken of de veiligheid in gevaar kan brengen wordt ook niet via open data verspreid.