Welkom op het (Open)data platform van de gemeente Nijmegen! Op deze website vindt u een overzicht van de beschikbare open data van de gemeente Nijmegen. Klik op ‘Datasets’ of gebruik het zoekveld om in deze catalogus te zoeken. open-data.nijmegen.nl wordt beheerd door de gemeente Nijmegen, Bureau Basis- en Geoinformatie.

 

Openbare data

Vrij beschikbare informatie

 

Rechten

Zonder rechten van derden

 

Kosten

Bekostigd uit publieke middelen

 

Overheid

Verzameld voor werkzaamheden overheidsinstantie

 

Open standaard

Zonder barrières voor gebruik ICT-toepassingen

 

Metadata

Leesbaar door computers zodat zoekmachines de informatie kunnen vinden

Waardevolle informatie

Om haar werk zo goed mogelijk te kunnen doen, verzamelt de gemeente Nijmegen veel verschillende soorten gegevens. Informatie die waardevol en interessant kan zijn voor bedrijven, organisaties, journalisten, onderzoekers en bewoners. Zoals plattegronden met informatie, geografische data, resultaten van bewonersonderzoeken of allerlei gegevens over de stad.

Economisch gezien is open data van groot belang. Verscheidene onderzoeken hebben de economische waarde geschat van open data op meerdere tientallen miljarden Euro in de EU alleen. Maar Open data is ook waardevol voor de overheid zelf.

De data zijn bekostigd uit publieke middelen en daarom gratis toegankelijk.
 

Meer informatie

Bovenstaande teksten komen uit het Open Data Handboek, een zeer nuttige bron voor meer informatie over Open Data: http://opendatahandbook.org.
Daarnaast biedt ook de Handreiking Open Data van het Ministerie van Binnenlandse Zaken meer informatie.

 

Gebruiksvoorwaarden open data Gemeente Nijmegen

Iedereen – particulier en bedrijf – mag de als zodanig aangemerkte open data van de gemeente Nijmegen, zoals geplaatst op http://open-data.nijmegen.nl/ hergebruiken in eigen toepassingen.

De gemeente Nijmegen stelt de inhoud van de datasets met de grootst mogelijke zorg samen. Dit is echter geen garantie dat deze datasets volledig, accuraat en juist zijn. De gemeente Nijmegen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van deze datasets, waaronder ook – maar niet alleen – handelingen van een gebruiker van de datasets die op welke manier dan ook zijn ingegeven door de hier geplaatste informatie

Suggesties

Als u ideeën heeft, verbeterpunten ziet of vragen wilt stellen, neem dan contact met ons op. In de toekomst gaat Gemeente Nijmegen meer datasets publiceren. De gemeente Nijmegen werkt hierbij samen met andere overheden om meer open data op een makkelijke manier beschikbaar te stellen. Samen werken we ook aan standaardisatie van datasets.