Het huidige aanbod van data van de gemeente Nijmegen staat op opendata.nijmegen.nl. Daarnaast mag iedereen een verzoek om data doen (dataverzoek). Dit is geregeld in de Wet Hergebruik van Overheidsinformatie. Met een beroep op deze wet kun je aan een overheidsinstantie het verzoek doen om de reeds openbare informatie van deze instantie als Open Data beschikbaar te krijgen.
Helaas zijn de opbrengsten van Open Data niet altijd goed in te schatten. Het is maar net de vraag wat je meeneemt in de opbrengsten. Neem bijvoorbeeld een openbaar vervoer app. De maker van de app zal op basis van advertentie-inkomsten of de aanschaf van de app zijn ontwikkelkosten moeten terugverdienen. De opbrengsten voor de maatschappij zijn over het algemeen veel groter. Meer mensen op tijd op het werk, dat vergroot de efficiency van een organisatie nogal. De kosten van Open Data zijn beperkt. Het gaat echt om de kosten van het open maken. Kosten met betrekking tot het beheren van de data, of het verzamelen van de data zijn al gemaakt omdat de data in de eigen organisatie ook gebruikt wordt.
Open Data maak je toegankelijk door deze data te publiceren op een webpagina. Op deze webpagina vermeld je de link naar de download van een bestand of een link naar een plaats waar je de data via een programmeer interface kunt benaderen. Tevens geef je op deze webpagina uitleg over de data met als doel het voor iedereen gemakkelijk te maken om de data op een goede manier te gebruiken. Om de data vindbaar te maken moet je de data registreren op opendata.nijmegen.nl. Hierdoor kun je op opendata.nijmegen.nl/datasets altijd een overzicht vinden van alle door de overheid beschikbaar gestelde Open Data.