Stichting Historisch

Huis- en Veldnamenonderzoek

Kwartier van Nijmegen

laatste wijziging 01-04-2007

 

ADRES††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† : B677

STRAAT†††††††††††††††††††††††††††††††††††† : Groot VenetiŽn (Molenstraat)

ADRES VOOR 1830††††††††††††††††† : B525

KADASTERNUMMER††††††††††††† : 1550

N.P. v. BEZWAAR ††††††††††††††††††† : 2083-134

 

††††††† Nijmeegsche Courant dinsdag 23 mei 1826 nr. 41:

De ondergetekende maakt bekend, dat hij sedert 20 mei verhuist is en dat hij thans woont in het achterhuis van de heer Van der Heijden, vooraan op de Oude Varkensmarkt, naast de Windmolenpoort.

H. Hesse, onderwijzer in de zangkunst.

††††††† Advertentie adresboek 1878/1881:

G.C.M.H. Korfmacher beveelt zich aan in alle soorten van photographiŽn. Hoek Molenstraat, B 677.