Rapporten over het bestuur en de organisatie van Nijmegen

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Bestuur en Organisatie gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Data

Bron Bronnaam Uitgiftedatum
pdf  Bestuursmonitor 2002 08-08-2020
pdf  Bestuursmonitor 2003 08-08-2020
pdf  Bestuursmonitor 2004 08-08-2020
pdf  Bestuursmonitor 2005 08-08-2020
pdf  Bestuursmonitor 2006 08-08-2020
pdf  Bestuursmonitor 2007 08-08-2020
pdf  Evaluatie Politieke Avond 08-08-2020
pdf  Evaluatie Politieke Avond 2010-2014 08-08-2020
pdf  Gezocht: burgemeestersprofiel 08-08-2020
pdf  Meningspeiling toezicht beeldkwaliteit 08-08-2020
pdf  Peiling profiel burgemeester 08-08-2020
pdf  Publiekszakenmonitor 2012 08-08-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage imago stad, buurt en bestuur 08-08-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage imago stad, buurt en bestuur 08-08-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage bestuur en dienstverlening 08-08-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage stad en buurt 08-08-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Bestuur 08-08-2020
pdf  Verkiezingen Gemeenteraad 3 maart 2010 08-08-2020
pdf  Verkiezingen Gemeenteraad 7 maart 2006 08-08-2020
pdf  Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007 08-08-2020
pdf  Verkiezingen Tweede Kamer 12 september 2012 08-08-2020
pdf  Verkiezingen Tweede Kamer 22 november 2006 08-08-2020
pdf  Verkiezingen Tweede Kamer 9 juni 2010 08-08-2020
pdf  Waardering gemeentelijke projecten 08-08-2020
pdf  Wijkbezoeken College 08-08-2020
pdf  Dienstverlening gemeente Nijmegen 08-08-2020
pdf  Dienstverleningsmonitor 2007 08-08-2020
pdf  Europe Direct 2014 08-08-2020
pdf  Evaluatie 1 jaar bedrijvenloket 08-08-2020
pdf  Evaluatie gemeentelijke website 08-08-2020
pdf  Evaluatie gemeentelijke wijkposten 08-08-2020
pdf  Klantenonderzoek Burgerzaken 08-08-2020
pdf  Klantenonderzoek Burgerzaken 08-08-2020
pdf  Klantenonderzoek Loket Bouwen en Wonen 08-08-2020
pdf  Klantenonderzoek Open Huis 08-08-2020
pdf  Klantenonderzoek Sociaal Raadslieden 08-08-2020
pdf  Klantenonderzoek Sociale Raadslieden 08-08-2020
pdf  Klantenonderzoek Sociale Zaken en Werkgelegenheid 08-08-2020
pdf  Klantenonderzoeken W&I/Z&I; jaar 2007 08-08-2020
pdf  Mediagebruik bewoners Waalsprong 08-08-2020
pdf  Mediagebruik onder Nijmegenaren 08-08-2020
pdf  Mediaonderzoek Nijmegen 2014 08-08-2020
pdf  Peiling over Europa en EDIC 08-08-2020
pdf  Publiekszakenmonitor 2012 08-08-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Dienstverlening 08-08-2020

Kenmerken

Type Waarde
Aanmaakdatum 03-04-2019
Wijzigingsdatum 10-07-2019
Taal
Nederlands
Licentie CC-0
Dekking in tijd Onbekend
Wijzigingsfrequentie Onbekend
Eigenaar
Onderhouder
Catalogus
Onderzoek & Statistiek