Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook ziet. Denk aan bomen, wegen, gebouwen, kortom: de inrichting van de fysieke omgeving.

Data

Bron Bronnaam Uitgiftedatum
html  PDOK Viewer 17-04-2021

Kenmerken

Type Waarde
Aanmaakdatum 20-03-2019
Wijzigingsdatum 15-05-2019
Taal
Nederlands
Licentie Publiek domein
Dekking in tijd Onbekend
Wijzigingsfrequentie Dagelijks