Rapporten over het bestuur en de organisatie van Nijmegen

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Bestuur en Organisatie gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Data

Bron Bronnaam Uitgiftedatum
pdf  Bestuursmonitor 2002 04-08-2020
pdf  Bestuursmonitor 2003 04-08-2020
pdf  Bestuursmonitor 2004 04-08-2020
pdf  Bestuursmonitor 2005 04-08-2020
pdf  Bestuursmonitor 2006 04-08-2020
pdf  Bestuursmonitor 2007 04-08-2020
pdf  Evaluatie Politieke Avond 04-08-2020
pdf  Evaluatie Politieke Avond 2010-2014 04-08-2020
pdf  Gezocht: burgemeestersprofiel 04-08-2020
pdf  Meningspeiling toezicht beeldkwaliteit 04-08-2020
pdf  Peiling profiel burgemeester 04-08-2020
pdf  Publiekszakenmonitor 2012 04-08-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage imago stad, buurt en bestuur 04-08-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage imago stad, buurt en bestuur 04-08-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage bestuur en dienstverlening 04-08-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage stad en buurt 04-08-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Bestuur 04-08-2020
pdf  Verkiezingen Gemeenteraad 3 maart 2010 04-08-2020
pdf  Verkiezingen Gemeenteraad 7 maart 2006 04-08-2020
pdf  Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007 04-08-2020
pdf  Verkiezingen Tweede Kamer 12 september 2012 04-08-2020
pdf  Verkiezingen Tweede Kamer 22 november 2006 04-08-2020
pdf  Verkiezingen Tweede Kamer 9 juni 2010 04-08-2020
pdf  Waardering gemeentelijke projecten 04-08-2020
pdf  Wijkbezoeken College 04-08-2020
pdf  Dienstverlening gemeente Nijmegen 04-08-2020
pdf  Dienstverleningsmonitor 2007 04-08-2020
pdf  Europe Direct 2014 04-08-2020
pdf  Evaluatie 1 jaar bedrijvenloket 04-08-2020
pdf  Evaluatie gemeentelijke website 04-08-2020
pdf  Evaluatie gemeentelijke wijkposten 04-08-2020
pdf  Klantenonderzoek Burgerzaken 04-08-2020
pdf  Klantenonderzoek Burgerzaken 04-08-2020
pdf  Klantenonderzoek Loket Bouwen en Wonen 04-08-2020
pdf  Klantenonderzoek Open Huis 04-08-2020
pdf  Klantenonderzoek Sociaal Raadslieden 04-08-2020
pdf  Klantenonderzoek Sociale Raadslieden 04-08-2020
pdf  Klantenonderzoek Sociale Zaken en Werkgelegenheid 04-08-2020
pdf  Klantenonderzoeken W&I/Z&I; jaar 2007 04-08-2020
pdf  Mediagebruik bewoners Waalsprong 04-08-2020
pdf  Mediagebruik onder Nijmegenaren 04-08-2020
pdf  Mediaonderzoek Nijmegen 2014 04-08-2020
pdf  Peiling over Europa en EDIC 04-08-2020
pdf  Publiekszakenmonitor 2012 04-08-2020
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Dienstverlening 04-08-2020

Kenmerken

Type Waarde
Aanmaakdatum 03-04-2019
Wijzigingsdatum 10-07-2019
Taal
Nederlands
Licentie CC-0
Dekking in tijd Onbekend
Wijzigingsfrequentie Onbekend
Eigenaar
Onderhouder
Catalogus
Onderzoek & Statistiek