Rapporten over het werk en inkomen van Nijmegen

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Werk en Inkomen gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Data

Bron Bronnaam Uitgiftedatum
pdf  Wat betekent dat voor u in 2015? 24-09-2019
pdf  Beleving laag inkomen 24-09-2019
pdf  Evaluatie experiment participatiebanen 24-09-2019
pdf  Evaluatie jongerenaanpak en -loket 24-09-2019
pdf  Evaluatie schuldhulpverlening Nijmegen 24-09-2019
pdf  Evaluatie Werkplaza 24-09-2019
pdf  Experimenteren met bijstand 24-09-2019
pdf  MKBA Schuldhulpverlening Nijmegen 2016 24-09-2019
pdf  Nijmeegse minima en lage inkomens 24-09-2019
pdf  Onderzoek jongerenloket 24-09-2019
pdf  Onderzoek Workfast 2015 24-09-2019
pdf  Rapport Op de Rit 24-09-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage sociaal-economisch profiel 24-09-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage sociaal-economisch profiel 24-09-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage sociaal-economisch profiel 24-09-2019
pdf  Stads- en Wijkmonitor 2016, Inkomen en armoedebestrijding 24-09-2019
pdf  Verhuizers onder in- en uitstroom 24-09-2019

Kenmerken

Type Waarde
Aanmaakdatum 03-04-2019
Wijzigingsdatum 10-07-2019
Taal
Nederlands
Licentie CC-0
Dekking in tijd Onbekend
Wijzigingsfrequentie Onbekend
Eigenaar
Onderhouder
Catalogus
Onderzoek & Statistiek