Is goed, goed genoeg? Een vaak terugkerende vraag rondom het beschikbaar stellen van data in relatie tot de datakwaliteit. “Wanneer is het verantwoord om data beschikbaar te stellen?”. Moet deze dan 100% juist zijn voor alle aspecten? In dat geval is de volgende definitie nuttig: "Datakwaliteit is de mate waarin data geschikt is voor het doel waarvoor ze gebruikt wordt". Dat betekent dus dat niet in alle gevallen de 100% eis nodig is. Wel dat we bewust moeten zijn van het voorziene gebruik van de data. Indien de datakwaliteit onvolledig of onjuist is, neem dan contact op met de gemeente Nijmegen.